DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1887 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— 303 — ^


UsHed odpisa kr. žup. oblasti u Požegi od 20. travnja 1887. br. 3555, na
podrui^ne kr. kot. olilasti obdržavati ce se u eiinislu postojećih propisa privremene naredbe
ministarstva /.a poljodjelstvo i rudarstvo od 16. sie6nja 1860, (1. dio drž. zak. od
god. 1850,) kod kr. žup. oblasti u Požegi niži državri izpit za čuvare gutna i pomoćno
šnniar&ko osoblje dne 10. i sljededili dana mjeseca listopada 1887.


Oni, koji se ovomu izpltu podvrći žele, imadu svoje propisno bJljegovane molbenice,
najkašnje do 1. rujna 1887. kr. žup. oblasti u Požegi podnieti.
Da tko izpltu pripušten bude, ima u molbi dokazati:


1. krstnim Hstom, da je navršio bar 20 godina života,
2. da je neporočan,
3. da je bar tri godine kao šumarski Čuvar vježbao kod koje šumarije, kojom
je upravljao šumarski urednik, ili da je u kojem lugarskom zavodu svršio nauke a sada
ze nalazi u vježbi.
Do ss.d:i javiše se trojica kandidata, od kojih je jedan s nepoznatih razloga
molbu potegao nazad.
Željeti bi bilo^ da šumopoajednici županije požežke sve svoje neiz.pitane lugare
ovom izpitu podvrći nalože, da se čuvarski aparat što bolje usavrši.


TJbio se zvjerokradica iz neopreznosti. Iz Zlatara javlja nam prijatelj, da
je njeki dan stajao poznati zvjerokradica Janko Herceg na čekanju, kako iznenada začuje
korake. U strahu sakrije pušku u šikaru, ter izadje na cestu, da vidi prolaznika.
Vidiv da neima pogibelji, vrati se u Šikaru natrag i htjede izvući pušku, koja se izpruži,
a hitac pogodi zvjerokradicu tako, da je odmah ostao na mjestu mrtav.


Šumarske viesti iz Dalmacije. Javlja nam naš vriedni član iz Dalmacije, da
je bio tehničar za uredjenje bujica g. Herrman n Zeiile r koncem mjeseca travnja


t. g. u Dalmaciji i da je već odlučeno, da će se ustrojiti posebni odsjek za uredjenje
btijica i potoka za Dalmaciju pod upravom ondješnjeg c. kr. šumarskoga nadzornika,
čim se odobri zakon o uredjenju bujica, predložen u carevinskom vieću dne 8. svibnja
t. g. na daljnju odluku.
Nadalje možemo dojaviti, da je c, k. ministerialni savjetnik g. Iva n Salze r
iV.vjestitelj kod ministarstva za poljodjelstvo u poslovih šumarstva i uredjenja bujica i
potoka, obputovao svestrano dalmatinske šumske prediele od 1. do 24. svibnja t. g.
počam od Budve do Zadra.


Izvješće o kr. gospodarskom i šumarskom učilištu u Križevcih. za
školsku godinu 1886/7, započimlje člankom „Drvojedka suzna" ^- (Merulius lacrimans)
od i^i´of. Ivana Potočnjaka. Učiteljski sbor sastojao je od II učiteljskih sila i ravnatelja.
Zavodske sbirke, koje su i prošle godine umnožfne, vriede ukupno 37.315 for.
7 nč. Zavod je imao prihod i razhod od 74.494 for. 84 nč. (n razhodu zaračunati
su i predujmovi sa 22.393 for.). Iz statističkog pregleda vadimo ove podatke: Koncem
školske godine bilo je na gospodarskom i šumarskom odjelu 62 slušatelja, i to iz Hrvatske
28, \z Slavonije 27^ iz Dalmacije 5, iz Kranjske 1, iz Bosne 3, iz Bugarske 4,
iz Ugarske 1. Vjerom je bilo 48 kat., 20 pravosl., 2 grkokat. Najviše je bilo sinova
Činovničkih 46, zatim posjedničkih 11^ zanatničkih 9 itd. Po napredku imala su 2 slušatelja
I. red s odlikom, njih 37 prvi red, 12 drugi red, 2 treći red, 18 ih je nelzpitano.
Na zavodu je obstojalo književno družtvo „Plug" s predsjednikom g. Fr. Dumbovićem,
pjevačko družtvo „Slavulj" s predsjednikom Yj. Stubllćem i družtvo za podporu ubogih
slušatelja, kojemu je predsjednik ravnatelj g. Vichodil, Potonje je družtvo imalo prihoda
190 for. 42 nč., a razhoda 183 for. 83 nč. Ukupni mu je imetak 1006 for. 69 nČ.


Crveno „šumsko vino". Na jednoj od posljednjih sjednica gospodarskoga
družtva u Draždjanih prlobćen je veoma interesantan pokus kako se priredjuje vino iz


* Ovaj članak pnobeiti ćemo cienjenim Čitateljem dogodice u našem listu u ci-losti,
pošto će svakoga šumara u istinu zanimati, jer nam je poznato, da neće ovo
izvieeće baš svakom šumaru u ruke doći.