DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1887 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 474 ~;
obustaviti sraije. Do sada ima maožina prijavnica, podnesenih proti pojedinim,
pilarom radi kriomčarenjaj pa što su učinile kotarske oblasti ?


Još ni jedan od njih nije kažJljen u smislu gornje naredbe, bar naša
imovna ob<5ina do danas još nikakve osude proti toj vrsti štetočinaca izrečene
primila nije. To je dakle brzina postupka i strogost u porabi zakona!


Osim ovih nedostataka u izvršivanju sađanjeg šumskog zakona jestsam taj zakon u svojih ustanovah dosta nedostatan. Ovo je naš šumarski sviet
već odavno uvidio i nastoji te nedostatke novim šumskim zakonom izgladiti.
Nadajmo se, da će taj zakon skoro i u kriepost stupiti. Samo mi se i u njem
nješto manjkavo čini, a to su ustanove glede pretvorbe šumskog tla u zemljište
iae kulture. Ovo su važne ustanove, možda važnije, nego sve druge, jer se u
savez dovode sa stanjem populacije. Pri davanju takovih dozvola moi^alo bi se
jako oprezno, da ne reknem, skrupulozno postupati.


Uspješno sredstvo proti šumskim kradjam bilo bi i to, da se navodu
otvore gdjegod je to moguće i vrela poštene zarade. Koliko se šumskih kradja
počini po pravoužitnicih a samo za nepravoužitnike? Ta samo oko Otočca ima
ciela naselbina takovih pravoužitnika-kradljivaca, kojima je glavni izvor dohudka
dobavljanje ogrieva za otočke nepravoužitnike. A gdje su još druga mjesta? A
gdje su još i kradje tehničko-sposobnog drva?


Krađji ogrievnoga drva za nepravoužitnike moglo bi se najbolje na put
stati time, da se u većih mjestih kao Otočac, Perušić, Korenica, podignu i
uzdržaju u vlastitoj režiji skladišta za ogrievna drva. Imovna
obćina morala bi si do duše za prva vremena izbiti iz glave izgled na kakav
novčani profit od tog poduzeća, buduć bi ju isto već time obilno nagradilo,
što bi pruživši s jedne strane nepravoužitnikom mogućnost, da si ogrievna drva
na pošteni način i uz umjerene eiene nabaviti mogu, s druge strane odvratila
kradljivce od nezakonitog im djela. Ta svaki od njih radje bi vozio i>:amanju
nagradu u skladište drva, nego kriomice za privatnike, stavljajuć na kocku cielu
svoju muku i trud. Treba bo znati, da ti ljudi ne prodaju drva, nego samo
traže plaću za kiriju — dovoz. — S timi skladišti za ogrievna drva, mogla bi
se donjekle spojiti i ona za drva tehničke porabe. Donjekle velim s toga, što
je u pogledu uztuka kriomčarenja i kradje za tehničku porabu sposobnog drva,
već naša šumska uprava na shodniju misao došla — naime, što nastoji uvesti
tako zvanu veleprodaju u mjesto do sada ovdje vladajuće prodaje na malo, jer
se i veleprodajom umnažaju puku vrela poštene zarade, a malim trgovcem pako
put u šumu zatvara.


Ova odluka naše šumarske uprave naišla je na veliki odpor u zastupstvu
imovne obćine, a kako smo dočuti mogli, prouzrokovala Je ista i negodovanje
na jednom nadležnom mjestu. — Prigovor zastupnika, da se veleprodajom šume
tudjincu izručuju, a narodu (!) oduzimlje prilika, da si iz vlastitih šuma njeku bar
korist izbije, nepromišljen je, šta više, rekli bi, da proizhodi iz skroz sebičnih
interesa.