DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1887 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 476 —


No ništa zato, mi ćemo trpiti i nadalje, nećemo se dati svesti sa-staze,
kojom smo pošli; jer prem se svi neuspjesi na našu grbaču bilježe, ćutimo u
nutarnjosti svojoj da smo više zasluga stekli za održanje povjerenog nam nai*
odnog imetka i više ugleda zaslužili, nego njeka naša „izobraženija" braća iste
nam liepe struke. - D. I


Kratki pregled materijala za istorlju šumarstva^ po listinah
Moskovskih arkiva.^


Za šumarke pitanje u Moskovskom arkivu ministavstva pravosudja sačuvalo
se dosta znatno množtvo dokumenata; najglavniji od tih jesu u prvom
redu, odjeli vojvodskih smetnih (proračunskih) knjiga i rospisnih (naffiirnih)
spisaka, koji govore o kohkoći šumskih proizvoda, sabranih u gradovih
za razne popravke tvrdjava i mostova. Zatim slični popisi šumske zalihe
nalaze se u strojelnih (gradjevnih) knjigah i u drugih listinah o gradjenju
i popravljanju tvrdjava, a takodjer usborni h knjiga h zalihe od seljaka
itd. U obročnih knjigah kadkad nalaze se zapisi sabiranja obročnih novaca
od podgrađskih šumskih čestica. Napokon u spisih o strugovom djelu
(o gradjenju ladja) imade listinš,, koje se bliže odnose šumarstvu:, a to su zapisne
knjige o uporabi liesa za gradjenje ladja.


Svi ti dokumenti govore zapravo o raznih načinih upotrebljavanja šumskih
proizvoda, a za opise šuma ne saobćuju nikakovih podataka, i^im riedkih uputa
glede mjesta, gdje se nalaze šume što se imaju sjeći.


Zanimiva su tri sliedeća dokumenta, i to 1. zapisna knjiga o pripremi
liesa u kumpanstvah Voronežkoga i Usmanskoga ujezda g. 1697.,


2. takova knjiga o kolikoći liesne zalihe u tih ujezdih g, 1698.; 3. pregled i
popis dasaka i iztesanoga materijala na pristaništu rieke Istre, Dmitrovskoga
ujezda god. 1699.
Zapisna knjiga o kolikoći liesne zahhe u Voronežkom i Usmanskom ujezdu


g. 1698., govori o pripremi razHčitih šumskih proizvoda za svakojake vojničke
potrebe. U početku knjiga saobćuje podatke o tom, koliko množtvo šumskih
proizvoda naredjeno je prirediti od svake vrsti radnje (daske, brvna, letve itd.)
i kakvom mjerom (dužina i širina) i od kakih vrsta drva (dub, jela, omorika,
klen, jasen itd) Zatim idu posebpi popisi šumskih proizvoda glede svakoga
mjesta priredjivanja (u šumskih kumpanstvah i u pristaništih). Ovdje se
iznova opredieljuje množina zgotovljenoga materijala, vrst izradbe itd. Nadalje
knjiga govori o odpremi liesnih karavana iz pristaništa, navadja popise težaka,
nabraja troškove i saobćuje razne naredbe glede ovih priprema.
Cilj knjige objasnjuje se slieđećim predgovorom: 27. februara g. 1698.
po Gosudarevu ukazu, naredjeno je stolnikom S. F. i F. J. Gribojedovim, i


* Ovaj članak vadimo iz „Lesnoj Žurnala**^ a pohrvJitio ga je kandiclat profegure
gosp, Josip Arama.