DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1887 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 477 —


(Ijaku A. Nevježinu, da prirede po težacih iz raznih gradova Bjelogorodske pukovnije,
u Voronežkih i Usmanskili ofcvodnih lesah (opredieljenih šumah)
različne šumske zalihe za odpremu u Azov, za svakovrstne vojničke potrebe


— za stroj e ni je fgrađjenje) pristaništa morskoga karavana, što se nalazi na
rieci Mijusi itd. Zgotovljene zalihe naredjeno je ođpraviti u Azov — hrastove
u ladjah, a omorikove na splavih: za prve neka se uzme u stolnika K. Titova
147 lađja. 0 kolikoći zgotovljene zalihe, o odpremi i o ostalom neka se u č i n e
(sastave) knjige, koje treba poslati u Moskvu i dati ih u odio.
Nadalje knjiga govori o razmjerih šumske pripreme u Voronežkom ujezdu:
»po popisu za naznačeni broj naredjeno je zgotoviti liesne zalihe i 9396 omorikovih
i jelovih dasaka, dugih po 2, i po 2V2 hvata, širokih po 2, i po
2V2 verška (veršak: I6ti dio aršina) za podrume i za druga djela; hrastovih
dasaka 4000, dugih po 2, i po 2^3 hvata; 2OO00 hrastovih brvana, dugih
po 2, i po 2^2, 3 i 3V2, i 4 hvata, na kraju (presjeku) 3, i 3^21 i 4, 5 i 6
veršaka; omorikovih brvana 15000, dugih 2^2, i 3, i SVa, i 4 i 5 hvati;
3000 letava (trenica), 1000 hrastovih brvana po pola razciepanih, debelih 8
i 9 veršaka, dugih 6, 6^2 i 7 hvati; 1000 hrastovih brvana četverouglastih,
debelih Vs aršina, dugih po 6, pe 7 i po 8 hvati; 1000 omorikovih
stabala za daske iste mjere — 20.000 dašćica hrastovih, jasenovih i klenovih
od dobroga drva, koje nebi pucalo, dužina neka bude po ´/^ aršina,
širina ^4 aršina a debljina IV2 verška. — Skupa iznova naredjeno je zgotoviti
74.396 brvana i 11 622 hvata drva, i za taj broj po gramoti velikoga Gosudara
naredjeno je zgotoviti drva 6622 hvata, a 5000 za naznačeni broj nije
odredjeno zgotoviti."


Zatim sliedi popis šumske zalihe „prijašnje gotovnosti pripreme:" naznačuje
se množina šumskih proizvoda po svakoj vrsti izradbe (daske, brvna
itd.) i mjera njihove dužine i širine. Tu je postavljen popis zgotovljenih drva,
ugljena itd. Sve te liesne zahhe zgotovljene su u Voronežkom i "Osmanskom
ujezdu: hrastove u nepopisanih šumah na donjih pristaništih i to: na Borščevsko-
Vrhnom, Zarečno-Borščevskom, Topilskom i Farašanskom pristaništu, a omorikove
— u prvašnjih opredieljenih šumah na pristaništu Injutinskom, Erkovskom
i Volčkom, i u novoopređieljenom kumpanstvu boljara kneza Mih.
Alegutovića Čerkaskoga, pokraj kurapanstva Kasimovskoga Carevića Ivana
Vasiljevića, koje je naznačio za sječenje ove t. j . 1698. godine 10. Aprila stolnik
Gavril Pavlov sin Savelov. Mjera pak toga kumpanstva po česticah je ova:
po perečnik u na prednjem kraju cestom, što ide na Ugljanska polja, od
omorike sa granom na desnu stranu do omorike sa granom — (jedna) versta,
na drugom kraju po perečniku uz isto kumpanstvo — od omorike sa
granom na lievu stranu cestom, što vodi k selu Borovomu, do omorike sa granom
— versta, u duljini ide šuma po z-nakovih na drveću, 4 veršte:^


Dalje sliede popisi lipsne zalihe, zgotovljene: a) u prvašnjih kumpanstvih
i u novoopređieljenom i b) na pristaništu morskoga karavana, što je
na rieci Mijusi. ;