DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1887 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— m —


Poslie bilježke o primanju gore pomenutih ladja kod K. Titova sliedi
zapis 0 odpremi splav! u G karavana, pri čemu se pokazuje množina- ođprem-
Ijene zalihe i kadkad govori se i o razmjerih. Sa svake točke niesu ođpremili
sve zalihe; jedan dio bi ostao na mjestu, kako svjedoče popisi zalihe na pristaništih,
n. pr.: na Injutinskom pristaništu drva u cjepanicah 2147 hvati itd.


— 0 mjeri drva itd.
Zatim poslie ukupnoga broja zaostale liesne zalihe na U pristaništih dolazi
popis težaka iz raznih gradova, koji su bili kod gore pomenute gotovosti
liesne zalihe. Na kraju je izveden račun, koliko ide na svakoga čovjeka
(težaka) zgotovljene liesne zalihe. Osim toga su stavljeni popisi imena
poglavar^,, koji su bili kod tih radnja radi nadzora itd.


Dalje ide popis 6 karavana, ođpremljenih s liesnom zalihom: pokazuje se
množina i vrst zalihe, kada i s kim je poslana itd., navadjaju se imenici poglavara
i vozara. Popisi su razdieljeni po gradovih, odkuda su uzeti vozari itd.
Kadkad nalaze se obaviesti o stankah, n. p. u popisu Obojančeru, kadkad sela,


n. p. u popisu Korotojančevn itd. Tu su postavljeni popisi težaka, koji su odpušteni
sa radnje, koji su bježali itd., takodjer (popis) pazitelja kod liesne zalihe
na pristaništih.
Zatim idu novi popisi liesne zalihe i drva zgotovljenih na pristaništih po
riekah Do.iu i Voronežu. K popisom je priložen dolazak lica, poslanih da pregledaju
liesnu zalihu na tih pristaništih.


Poslie popisa konja, koji su pripadali težakom, stavljeni su raznovrstni
popisi težaka itd. Na koncu govori se o poslanstvu poglavara i težaka po riekah
Voronežu i Donu, da zaustave i pregledaju ladje i splavi ostavljene od
brodara i veslara te da ih dotjeraju u Azov, ili kada nebi mogli do Azova —
onda u obće do napučenih mjesta.


Poslie novih popisa težaka, listina se svršava troškovnom knjigom novaca,
koji su dani stolnikom Gribojedovim za kancelarske troškove, za hranu vojnika itd.


Listine, koje sadržavaju popise šuma, nalaze se u popisnih knjigah gradova,
u popisnih knjigah ujezđa, pograničnih oblasti itd. N. pr. na bilježnoj knjizi
gradova Ahtirske pukovnije god. 1686, pokazuje se položaj šuma, njihova veličina
i vrsti drveća. Tako u opisu grada Kolomka govori se, da uz rieku Kolomku,
počiraljući od Olhovoga broda (prielaza) proteže se šuma na prostoru
od 7 vrsta; šuma sastoji od jalše, šiblja i lješnjaka. Uz grad Rublevku na
lievoj strani rieke Merla dolaze bare, a po tih barah soma od jalše, lješnjaka
i šiblja, a na desnoj strani proteže se velika šuma od hrastova i omorika. Šume
te vrsti nahodile su se pokraj sela Lihačovke i seoca Sinolicivke, Rublevskoga
ujezda, — okolo grada Krasnoga Kuta, na desnoj strani rieke Merla, okolo
grada Gorodnoga, na istoj strani pomenute rieke; osim hrasta i omorike na
posljednjem mjestu rasla je još i jalša. Pokraj grada Murafe, uz rieku Merčiku
idu vehke šume — od hrastova, borova, jalša i lješnjaka.


K broju listina za popise šuma vriedne su spomena sHedeće, i to: popisne
knjige za šume Voronežkoga. Usmanskoga, Bjelokolodeckoga, Romanovskoga,