DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1887 str. 31     <-- 31 -->        PDF

- 479 —
Sokolovskoga, Dobrenskoga i Kozlovskoga ujezda g. 1667. Knjige opredieljuju
mjesto i granice šumskih čestica u pobrojenih ujezđih, njihovu veličinu, vrst i
kakvoću šume. Donosimo početak popisa šuma Voronežkoga ujezda.


U Voronežkom ujezdu, od Injutinskoga pristaništa gori uz rieku Voronež,
preko rječice Usman i iječice Ivnice, prama Usmanskom ujezdu, k selu Stupinu
— hrastove i omorikove, slabe šume u dužini 25 versta, a upoprieko od
rieke Voroneža i od Injutinskoga pristaništa do sela Borovoga B verste. A od
sela Borovoga preko rječice Usman, k Usmanskom ujezdu, doli uz rječicu
Usman, po cesti k Stupinskom pristaništu — iste šume u drugom pravcu 15
vrsta. A uz taj pravac, od sela Borovoga preko rieke Utman, do seoca Pljasove
prama jezeru Rakitovu — poprieko omorikove i hrastove slabe riedke šume
8 vrsta. A od Rakitova jezerca k selu Ugljansku, inače Telečino, omorikove i
hrastove šume poprieko 3 vrste, i ta šuma je prikladna za gradjenje ladja i t. d.


Na kraju treba pripomenuti, da u Moskovskom Arkivu ministarstva pravosadja
posred m-.ožtva malih spisa neriedko nalaze se spisi i razne pojedine
listine, koje se tiču šumarstva. Radi velikoga množtva tih listina i radi male
zanimivosti njihove, neću se potanko njimi baviti, no samo ću navesti neke od
njih. Na pr.. 1. ukaz g. 1666. A. F. Boltinu o odlazku iz Moskve po Dmitrovskoj
cesti na mjesto Gubnovo boloto da uništi razbojništvo i da ga istriebi okolo
mjesta gdje su šume; 2. ukaz o pošilci u odiel-popisne knjige zagajenih šuma
(Bannwalđ) Karačevskoga ujezda g. 1702.; 3. ukaz o poslanju gradskih plemića
u Brjanski ujezd. radi pregleda i čuvanja reserviranih šuma god. 1705, i t. d.


Prelazeći k listinam i rukopisom Moskovskoga glavnog Arkiva ministarstva
inostranih djela i njegove biblioteke, nahođimo suvišnim, da ovde o njih potanko
raspravljamo, jer su već dielom nabrojeni u knjizi što smo ju mi sastavili i
izdali g, 1882. pod naslovom: Ukazatelj (popis) materijala za istoriju obrta
i razvića uporabnih znanosti u Rusiji (in 8® ciena 1 rub.); s toga ćemo iznieti
listine, koje se više iztiču i koje su zanimivije u pomenutom Arkivu, gdje se
nalaze izvještaji o šumarstvu od g. 1701. do 1781., ukazi o šumah u obće od


30. Marta g. 1701. do 20. juna 1773. (na 306 listova inf.** s registrom na 12
listova). Osobito su zanimivi rukopisi: 1. Distribution de tous les arbres et
arbustes de FErapire Russe selon les differents climats, avec la specification
de quelques especes etrangeres, dout la culture pourrait etre rocommanđable
(ini.** na 10 listova, rukopis bez označene godine, no druge polovice XVIIL
vieka); 2. o sijanju raznovrstne šume i o sadjenju ive (Weide) u Livoniji
(inf.** na 41 listu, rukop. bez označene godine, no druge polovice istoga
stoljeća); 3. sur les plantes qui peuvent servir a former des plavues
artificielles (inf.^ na 10 lista, rukop. bez označene godine, no istoga stoljeća) i
4. 0 uzgoju, presadjivanju i čuvanju šuma s opisom drveća, što raste u Rusiji;
~- vješti ljubitelj šumskoga gospodarstva; kratka uputa o čuvanju i poboljšavanju
šuma u Ruskoj državi; o inostranom drveću, koje bi se koristno moglo
uvadjati i razmnažati u Rusiji, i kratki članci o raznih predmetih, koji zaslu