DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1887 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 480 žuju
kod zakona za šume da budu osobito uvaženi. Rukop. g. 1781. in f.^ na
321 listu s kartom i nacrtom.


Osim toga u spisih drugih vrsti istoga arkiva iztraživatelj naći će takođjer
materijala za istoriju šumarstva; pri pregledavanju spisa u arkivu opazit ćeš i
nehotice, da se je u Rusiji nastojanje ob uzgoju šuma započelo dosta kasno:
za carice Ane Joanovne bili su pozvani učeni šumari iz Njemaćke. Kasnije, a
to g. 1773., da se odstrani potreba pozivanja šumara iz Njemačke, po kadkad
šiljali su se tamo na državni trošak mlađi ljudi za izučavanje šumarstva. Šumsko
zakonodavstvo pojavilo se kod nas od zakonika Cara Alekseja Mihajlovića. God.
1786. bio je sastavljen novi šumski zakon, no ne zna se zašto, nije bio proglašen.
Prva specijalna šumarska učilišta u Rusiji utemeljena su ne prije
početka ovoga stoljeća, a to god. 1803. Prva šumarska škola utemeljena je u
Carskom selu sa dvogodišnjim tečajem; g. 1837. bi utemeljen šumarski institut.
God. 1827. šumarska struka dobila je novo ustrojstvo, i od tada je uvedeno
pravilno šumarenje. Na skoro iza toga* niklo je šumarsko družtvo god. 1883.
osnovan je Moskovski odio šumarskoga družtva, koji je g 1885. priredio u
Moskvi I. šumarsku izložbu.


Šumarska literatura započela je kod nas dosta rano, a to već g. 1766.,
premda u periodičkih izdanjih još s godinom 1703., počele su se. pojavljivati
razprave i opazke o raznih pitanjih šumarstva. G. 1878. gospoda P. Vereha i


A. Rudzskij sastavili su i izdali u Petrograđu Literaturu ruskoga šumarstva.
L sistematični ukazatel j (popis) pojedinih knjiga, izdanih na ruskom jeziku
do g. 1878. (in 8*^ 7 nenum., 208 i 1 nenum., stra. ciena 2. r. i 50 kop.).
— Gospoda Vereha i Rudzskij i ako su učinili uslugu šumarom, no njihovo
djelo vrlo je nepodpuno. Mi takođjer pripravljamo i već se privodi koncu
Bibliograf. Ukazatelj. Literatura o šumarstvu (od g, 1703—1887.) sa prilogom
pregleda i istorije materijala, što se sačuvao u državnih i javnih arkivih i
bibliotekah, takođjer svih zakona i naredaba vladinih o razvitku šumarstva i,
ustrojstvu pilana, a tako isto i sktlp povlastica izdanih u Rusiji za šumarstvo.
Nadamo se naše djelo svršiti i otiskati do mjeseca Decembra ove godine. Laskamo
sebi nadom, da šumarski institut, kojemu se ove godine ispunjava 50
godišnjica, da će se obradovati našemu čednomu djelu na korist šumarstva, i
da će nas sa svoje strane ponješto pomoći.
J. Tokmakov,
Bibliotekar Moskov. Glavn. Arkiva Min. Inost. Djela.
Pilana braće Deutsch u Trešnjevici kod Vočina.


Vočinsko vlastelinstvo zaprema diljem od kakovih 45 kilometara obsegom
županije virovitičke i požežke od služnosti izlučeni a šumom obrašteni prostor
od 52.000 katastralnih jutara, po goroplsnomu značaju u sredogorju, na kojem
se neuredno prebornim načinom šumarenja gospodari