DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1888 str. 1     <-- 1 -->        PDF

mmamM list


Br. L u ZAGREBU, 1. sieenja 1888. God. XII.


Jabuka hrvatskim šumarom k novoj godini 1388,


Veliki narodni pokret u našoj domovini počam od godine 1840.
dalje djelovao je i na preporod hrvatske knjige tako, da su se
rodoljubi naši i na narodno-gospodarskom polju stali natjecati, e
da pomognu svom narodu i u materijalnom blagostanju.


I šačica šumarskih straćara nehtjede zaostati u plemenitom
pregnuću, te stadoše i oni na polju šumogojstva prema tadanjim
pribkam raditi, da neprocjenjivo narodno blago unapređe na uhar
naroda i zemlje, a na ponos svoj.


God. 1846. ustroji ta šačica rodoljubivih stručara „prvo lirv.
slav. šumarsko družtvo´^ u Zagrebu, a evo od onda do danas bit
će tomu mal ne pol vieka, da su naši prvaci te ruke u zanosnom
patriotičkom nastojanju pristupili u kolo, da sborom i tvorom podignu
šumarstvo u našoj zemlji, a ovo nastojanje tih vrhh stručara
nije moglo ostati bez dobrih posljedica u đalnjem razvoju stručnog
pregnuća.


Žahbože staro hrv.-slav. šumarsko družtvo prestade naskoro
živiti, ali posijano jednoč zdravo sjeme nije se ipak u zametku
ugušilo; jer deseta,k godina evo novije dobe pojavila seje opet
šačica radinih stručara, te zasnovaše na istom mjestu isto družtvo,
kojega je glasilo evo naš „Šumarski list".


Dočim su se naši prvaci god. 1846. kod osnuca „prvoga
hrv.-slav. šumarsko g družtva^^ boiiti morah s raznimi nezgodami;
dočim su oni plodove svoga uma i pera na tudjoj njivi
sijali, neimajnč svog vlastitog đružtvenog časopisa, nego moradoše
umne svoje proizvode objelodanjivali u driižtvenom časopisu .gospodarstvenog
đružtva^^ u Zagrebu, evo svih tih neprilika nepozna


i ^
ŠUMARSKI LIST 1/1888 str. 2     <-- 2 -->        PDF

naše mlađjahno ^hrv.-slav. šumarsko đružtvo", jer može
po miloj voljici svoje proizvode pera i uma priobćiti u vlastito m
clružtvenom časopisu. Ka..d nebi uišta boljega bilo, ved ovo
velika je stečevina, kojom bi se svaki domaći stručar morao ne
samo ponositi, nego i koristiti, da se bar ponješto oduži svojoj
domovini, koja ga hrani i bra,ni.


. Nećemo se ogriešiti; ako u^^tvrdimo, da se nijedan stručar nebi
smjeo postiditi s našim družtvenim časopisom; pače mi tvrdimo,
da je družtveni časopis, prem još mladjahan, do njekle pravo pravcato
ogledalo rodoljubivog pregnuća i umne naobrazbe domaćih stručara.


Nećemo ni to poreći, da i danas medju našimi stručari ima
po koji, komu se nesvidja naš družtveni časopis, ne možda zato,
što nije vrstan stati o bok drugim časopisom te ruke, nego za to,
što i danas ima predsuda, kao da mi domaći straćari nebi umjeli
vlastitim dahom disati ... .


Ovakim dovikujemo s našim neumrlim liričkim pjesnikom:


„IiTia sreće u radnji i trudu.,


Ima sreće svuda, kudgod glediieš,.


Samo nema, gdje je nadi neznaš.


Ima sreće n čestitonj. činii!´^


Sve, što danas naše šumarsko družtvo za promicanje šumarenja
u našoj zemlji čini; sve, čim se diči njegov ^Šumarski liSt" ; sve,
što teži prodičiti naše zelene dubrave svojim darom uma i pera,
—´ sve, sve to ima zahvaliti onim dičnim stručarom, koji poput
mravića ili pčele radilice nezaboraviše u svakclanjem trnđu i muci
unapredjivati svojim radom naš družtveni časopis, a „o trud u
žito rodi, o muci grozdovi vise".


Pa ako je tomu tako, kao što jest, mi neumijemo niti smažemo
rieči, kako da zahvalimo onim, koji su prošle godine naš družtveni
hst i tvorom i sborom podupirali.


Jedno bi ipak uprosili naše vriedne stručare i suradnike, a to
je, e da nezaborave na naš družtveni časopis i nastajuće nov e
godine, te neka svojimi proizvodi uma i pera uznastoje, da bude
naš družtveni Hst pravi pravcati ^^naš e gor e li st".


U to ime dovikujemo našim stručarom : „ S r e i n a nov a
godina!"


Zagreb, 1. siecnja 1888, Uredničtvo.