DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1888 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 25 gospodarstvo,
buđuć će se tim postupkom šume riešiti raznih unutra njihova
obsega nalazećih se enklava i parcela, te će se tim znatno olahkotiti čuvanje
šuma n buduće. Od spomenutih 14,816 hektara pripalo je 3.222 hektara
državnim šumam i 2.545 na šume privatnih vlastnika, a ostali dio pridržan je
u svrhe kolonizacije. Popriecna vriednost tih zemljišta je razna. Privatnikom pri*
pale čestice još su najbolje vricdnosti i to po hektaru do 111, franaka, dočirn
je državi pripalo većim dielom opustošeno zemljište, koje vriedi do 49 franaka
po hektaru, a ono za svrhe kolonizacije vriedi jedva 16 franaka po hektaru.


Iz tog vidimo, da šume u Alžiru spadaju medju najnesigurniji imetak, pa


s toga lahko se pojmi, zašto se p:lavnica još neukamaćuje u šumab, naime zašto


neće nitko da eksploitira šume, kad je velik riziko, a u slučaju gubitka dobiti


od štete 20—40"/o nije sigurno ni najmanje zamamljivo.


U ostalom nije svagdje pogibelj od požara jednako velika. Imade predjela,
gdje su šume posve uzcuvane od toga. Primjer zato su nam šume na iztoku
Alžerije (Kroumirija), koje su već od stoljeća uzcuvane od svakog požara, i to
poraoćja sgodno zapaljenih malih vatra za tihog \ remena uz potrebit nadzor
tako, da sva grmljad izgori, te tako bude kašnje visoko drveće sačuvano. Tim
se ne postizava samo obcuvanje šume od požara, nego se čisti šuma takodjer
od korovlja tuko, da je pomladjenje plemenitih vrstih drveća osigurano, a uz
to popravlja se tlo u tolikoj mjeri, da daje izvrstnu pašu, koja se može rabiti
bez bojazni, da bi tlo oslabilo. Tko zna, nebi li se i kod nas gdje koja stara
sjećina dala vatrom od korovlja očistiti? Mogao bi tkogod zapitati: a što radi
onda uprava šumarska u toj zemlji, zašto i ona neuporabljuje taj sistem čuvanja
od Araba već davno poznat? Nu to se nemože prigovoriti tamošnjim šumarom,
jer koliko god je to i potrebito, ipak bi trebalo za izkrčiti više stotina hi]jada
hektara šume i k tomu odgovarajućih sredstava, s kojimi šumari obično ne
razpolažu. Nadajmo se, da će doskora s novim zakonom o odgovornosti urodjenika
za šumske požare, koji je već potvrdjen, dozvoljen biti i primjeran kredit
za šumarstvo tako, da će jednom i tamo zavladati normalniji odnošaji, što im
mi od srdca želimo.


Šumarsko-trgovačka razmatranja.


Zadovoljujući prijateljem, koji mi izražiše želju, da nastavim svoja šumarskotrgovačka
i´azmatranja po primjeru prošlih godina, eto me i opet jednom takovom
razpravicom. Želim pako, da i ostali drugovi pod ovim stupcem, koju tu k
spoznanju naših šumsko-trgovačko-statističkih odnošaja dogodice doprinesu, za
da nam tako i u tom smjeru „Šumarski list" bude ako i ne podpunim, a ono
bar po mogućnosti pravim tumačem naših težnja i cieljeva.


Kako su jur dovršene veleprodaje u naših hrastovih šumah imenito: krajiške
investicionalne zaklade, kr. državnog erara, krajiških imovnih obćina, te