DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1888 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 27 —


Kao karakteristiku današnjeg stanja naše šumske trgovine iztaknuti nam
je nadalje činjenicu, da su ljetos vrlo riedki slu(^ajevi, u kojih se je roba već
unapried t. j . još neizradjena (na panju) prodala, akoprem je to prijašnjih godina,
dakako jedino na uštrb producenta, tako rekuć redovito bivalo.


Što.se proizvodnje francezkih dužica po naših domaćih poznatih producentih
tiče, to se u prvom redu iztiču; hrvatska eskomptna banka (sa 4 —4´5
milijuna komada), Turk i Turković (sa 3 milijuna); Gvido Prister (sa 3 milijuna);
Societe d´importation de chen (sa 5´5—6 milijuna komada); L. Hirsch (sa
2-5—3 milijuna komada); W. Verhan, Hirschler & Com.; F. Gamirschek i C.
Schlesinger (sa 2 milijuna komada).


Kao osobiti pojav u te vrsti trgovine iztaknuti nam je nadalje još i to,
da se u novije doba, naročito za Englezku traže i preko 42 par. palca duge
francezke dužice, kao što su u obće velike dimenzije dužica još sveudilj one,
koje se u prvom redu traže, ali dašto i najbolje plaćaju, 30^/o dužica sa 42


p.
p, duljine, obični su uvjet pogodba.
Osim proizvodnje francezkih dužica rekosmo, da se naročito iztiče u
pogledu trgovine s hrastovinom proizvodnja njemačke pintarske gradje te trgovina
sa brastovimi kusci (trupci) t. zv. merkantilnom robom. Isto tako je preuzela
u novije doba i izradba t. zv. „vainscotta", koje je još do nedavna kod nas
samo jedna jedina tvrđka izradjivala.
Glavni predstavnici ove trgovine jesu družba „Neuschloss, Marcheti, Smidt",
zatim „Valentin & Comp.", „S. H. Gutmann", Christian Hermaun i Verhan,
kojim se pridružuju još i Sedlaković, Gumersbach, J. Eissler.
Glavna tržišta te trgovine jesu u Belgiji i Englezkoj. Ciena tih hrastovih
kusaca jest 16 do 36 for. po kub. metar ab. kojegoder hrvatske željezničke
postaje, dočim se hrastova laktovina (Schnittraaterial) istodobno t. j . početkom
prosinca pr. g. sa 36 do 38 for. dapače na Rieci i do 60 for. po kub, metar
plaćala.
Što se napokon samih u posljednje doba zaključenih i jur poznatih prodaja
tiče, spomenuti nam je: Prodaju produkcije Pristerove iz šume „Jasenovo"
(oko 3 milijuna komada) uz cienu od 210 for. pro mille, uvjet da imade do
40% biti dužica po 42 p. p., ista tvrdka preuzela je takodjer i izradbu
„vainscotta" za riečku kreditnu banku. Tvrđka „L. Perrin aine", prodala je
svoju produkciju iz šume „Veliki Gjol", Gairardu uz 210 for. pro mille, (oko
1 milijun komada), a isto tako da je i tvrdka „Morpurgo Mayer", istomu Gairarđi-
u i to 6—7 milijuna komada dužica bosanske produkcije uz cienu od 207 for.
pro mille prodala. Uvjet da imade po 42 p. p. dugih dužica ili više od 20%
ukupne proizvodnje. — Tvrdka „Valentin Merle*" pako da je prodala svoju
produkciju iz šume „Tikar* (oko 3 milijuna komada) uz cienu od 213 for.
pro mille.
Spominju se doduše još i njeke ine prodaje, potanje raedjutim o njih još
neznamo ništa, i ove godine bo saznaje se, kao što i prijašnjih godina, istina