DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1888 str. 28     <-- 28 -->        PDF

- 28 —
tek iza njekog vremena, u koliko bo kupci (francezi; obično naročito traže, da


pogodbe kroz njeko vrieme ostanu tajae.


Konačno iztaknuti nam je jošte i veleprodaju, jelovih i bukovih stabala iz
državnih šumo ogulinske i begovorazdoljske šumarije. Budimpeštanska tvrdka
^Neuberger i sin" dostala je naime — prigodom svojedobnog dražbovnog razplsa
— neprodane drvne gromade gore rečenih šuma, sklopiv na temelju posebne
ponude sa državnom šumskom upravom ugovor, polag kojega ista kroz
sliedećih )0 godina preuzimlje sva sječi namienjena stabla odnosnih šumarija
uz stanovitu taksu.


Godišnja drvna gromada imade oko 400.000 for. vriednosti. Gitav posao
dakle vriedi više od 4 milijuna for. Kupac bo obvezao se je uz to, da će podignuti
dvie ovelike pilane, koje po izminuću tog ugovora u vlastnost državnog
erara prelaze. Prodaja ova vrlo je važan dogodjaj na polju naše šumske trgovine,
njom bo je učinjen kraj dosađanjem (stabliraičnom) načinu unovčivanja i prodaje
šuma u gornjoj Krajini. Tvrdka „Neuberger" jedna je od najmoćnijih magjarskih
šumsko-trgovačkih tvrdka, bavi se pako poglavito izradjivanjem laktovine za
izvoz u Njemačku, Belgiju i t. d.


Sličnu prodaju pripravlja takođjer i ogulinska imovna obćina, koja da će
do 80.000 komada prastarih jelovih stabala iz svojih šuma putem prebora i
predhvata u svrhu namaknuća imovne matice prodati. Odnosne predradnje već
su dovršene. Nadajmo se, da će se ovog puta naći i domaćih poduzetnika, koji
će se znati okoristiti tom prodajom.


Zagreb, koncem prosinca 1887. F. X. K.


LISTJ^K:.


Družtvene viesti.


Sjednica upravljajućega odbora. Upravljajući odbor držao je dne 13. pros.
prošle godine redovitu sjednicu, pod pređsjeđaDJem p. n. g. predsjednika M. Darsta,
te u prisutnosti sliedece gg. odbornika J. Ettingera, K. Fisehbacha, H. Grunda, V.
Kestereanka, M. Vrbanica i A. Zoretida. — Ovom je prilikom riešeno medju inimodpis visoke kr. zemalj. vlade od i. prosinca t. g. broj 41.790,, kojim bje upravljajući
odbor pozvan, da u smisla ustanova § 8. normativne naredbe od 18. listopada 188G.
br. 33.094. visokoistoj podnese oveći broj pitanja iz šumarske znanosti, za uporabu
kod obdržavanja ovogodišnjih visjih šumarskih državnih izpita; zatim odpis vis. vlade
od 27, listopada p. g. br. 37.415. glede naimenovanja <;ianova stalnoga izpitnoga povjerenstva
za sliedece gestgodište u smislu družtvenoga podneska od 22. listopada p. g.


— ter odpis vis. kr. zemalj. vlade od 10. studena p. g. br. 28.420. kojim bje upravljajući
odbor pozvan, da podnese mnienje u predmetu sastavka školske knjige „nauk e
o uredjenju šumskih gospodarstva, za porabu slušatelja šumarstva na kr.
šum. učilištu u Knževcih,