DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1888 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 30 «
U to liTie stigoše sliedeće ponude: Na lirpu I. sječine Krndij a „Zivka Pejakoviiia´^,
procienjena na 3.734 for., iznosom od 6.001 for.; na hrpu 2. i 4. sje6iae Krndij a
i Čadjavski Bok „Josipa Costaperaria" procienjeua na 1/233 for. i 2.858 for.,
iznosom od 1.925 for. i 5.200 f\ r. ter napokon na hrpu 3., 5. i 6. sječine Dvojani ,
Evinbudjak i Riboštak „Makse Pollaka", procjenjena na 1.675 for., 3.001 i
624 for., iznosom od 2,755 for,, 4,111 for. i 900 fon — indi u ukupnom ponudbenom
iznosu od 20.892 for. Ukupna prociena iznašla je 13.125 for., postiguto je
dakle 7.7 67 for. preko procienjene vriednosti.


Uspjeh prodaje drva u sumah brodske imovne obćine. Dne 19. prosinca
1887. bje obdržavana javna dražba putem pismenih ponuda o prodaji stabala, izlučenih
u sjeSinah brodske imovne obćine od 25 šumskih kompleksa, za koje su 23 trgovačke
tvrde podnieie svoje ponude. Dostali su „Merolino", procienjen na 19.554 for., W.
Webrhan za 32.214 for.; „Orljak", procienjen na 8810 for., Morović i Šipuš za
13-090 for.; j,Mužko Ostrovo" procienjen na 7.198 for., Rožička za 11.112 fr. ;
Krivsk o Ostrovo " procienjen na 10.419 for., Morović i Šipuš za 12.400 for ;
^Banov Dol-* procienjen na 8.215 for., Moroviprocienjen na 10.317 for., Kristian Hermann za 19.205 for.; „Zapadne
Kusare" , procienjen na 6.672 for., Gviđo Prister za 11.370 for.; „Jošava" , procienjen
na 12.382 for, Ružička za 18.888 for.; „Kunjevce-´, procienjen na 14,506
for., Kristian Herraan za 24.051 for.; „Čunj e vce", procienjen na 21.140 for,,
Giffinger i Henn za 33.811 for.; j,RipaČa", procienjen na 5.960 for., Ružička zjt


9.567 for.; j,Vrabčana", procienjen na 7.131 for., Ružička za 10.210 for.; „Ada",
procienjen na 11.818 for., Veselinović za J6.188 for.; „A 1 maš", procienjen na 2.553
for., Ružička za 3.666 for.; „Dubov i ca", procienjen na 8.539 for., Ružička za
za 13,456 for.; ^^Gradina" procienjen na 15´lll for.^ M, Vuk i sinovi za 24.501
for.; j,Slavir", procienjen na 5.335 for., M. A^uk i sinovi za 7.885 for.; „Iz.toČne
Knsare", procienjen na 17.850 for., Jakov Sorger i drug za ;.>2.725 for. ; „Orljak",
procienjen na 11.120 for., Ober Robert za 18.879 for.; „Trizlovi" , procienjen na
6.307 for., Krist´an Hermann za 9.151 for.; ,,Rastovo", procienjen na 5.602 for..
Gašparac za 8.160 for.; j,Mašanj", procienjen na 1.447 for., Gašparac za 1.555
for.; „Sveno", procienjen na 7 376 for,, W. Webrhann za 11.840 for ; „Radiševo",
procienjen na 9.058 for., Hugo Hartl za 13.200 for,; „Radj e no vc e", procienjen na
2.704 for., Gamiršek za 3.295 for. Svih šumskih 25 kompleksa bilo je procienjeno na
237.124 for. a postignuto je 370,469 for., dakle za iznos od 133 345 for. ili aprosimativno
za 58^/4´7(t ^^´^ procienom.
Dražba hrastovih stabala. Kod gospodarstvenog ureda gradiške imovne ob<5ine
obdržavati ce se dne 16. siečnja t. g. ob 11 satih prije poldne javna dražbena prodaja
od 1.205 hrastovih debala, nalazećih se u sječinah 23. i 24. šume Prasnik, a
procienjenih na 28.167 for. uz primanje pismenih ponuda. Pobliži uvjeti mogu ae svaki
dan uviditi kod pomenutoga ureda.


Osobne viesth


Imenovanja. Kr. ug. ministarstvo za poljodjelstvo, obrt i trgovinu imenovalo je
dnevriičara kr, šumarskoga ravnateljstva u Zagrebu Mihajl a Križana , šumskoračunarskim
oiicijaiom III. razreda, dodieliv ga kr. šumskomu knjigovodstvu kr. šumskog
ureda u Otočcu na službovanje; nadalje je povjerilo isto ministarstvo dosadaujemu kr.
računarskomu nadšumaru Dragutin u Š m i d u, službujudemu kod kr. šumskog ureda
u Otočcu, obavljanje službe kod toga ureda sistemiziranog mjesta kr. nadšumara I. razr.
sa pladom nadšumara starijeg sistema i sa novopropisanimi onorosnimi berivi ; zatim je
promaklo rečeno ministarstvo sumsko-računarskoga oficljala 11. razreda Nikol u Njego vana,
slUžbujucega kod kr. šumskog knjigovodstva kz. šumarskog ravnateljstva u