DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1888 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 36 -^
Poslije druge liajke nastade zločesto vrieme, te se iisljed toga nije uiogao lov,
nastaviti. Napomenuti nam je luidalje, da su početkom mjeseca listopada pr. godine tri
divlje svinje ubijene n gj^detovačkoj šumi, koje su se jedine tamo nalaz le,


Fo mulenju ondješnjlh lovaca mora da su iste svinje prije njekoliko godina iz
Bosne onamo prešle, te se na nje nije bas osobita pozornost tada obratila, jer još
god. 1879. bje po šurnaruiku Fursteru ubijen jedan nerast u težini od 18o k]gr„ u
beračkoj Sumi.


Mediju ostalim javlja nam isti dopisnik, đa bi po njegovom mnienju trovanje
divljih svinja bilo prikladno i svrsi odgovaralo samo u obeinskih šuraah,, gdje se rabi
uzgoj sifiie šume, te tm marvi nepristupnih, a ne u vlastelinskih šumab, gdje postoji
većinom uzgoj visokom gumom, te u kojih šuir,ah se žirovina i pnša u najam, daje.
(Umoljavanio gosp. dopisnika, da nam veekrat što šta S ondješnjih krajeva dojavi, pošto
baš odanle neimaino skoro nikakovih viesti. Ilredn.)


Ahatna šuma u AnKoni. Može se ret^i, da nigdje nije narav proizvela toliko
osehujni´Sti i ljepota kao u sjevernoj Americi, a medju najčudesnije pojave spada svakako
abatna šuma u Arizoni. Inače ju nazivaju takodjer i kalcedonskim perivojem,
naravski perivojem´ samo po imenu, jer davno je već tomu, što su tamošnja-orijaska
stabla srušena I u ahat i jaspis pretvorena. Taj perivoj nalazi se jedno osam milja
ud-iljen od Covize kolodvorske poataje Atlantic-Pacifik željeznice (teritorij Arizona). te
ima u izmjeri do sto jutara površine. Tlo je dvadeset do trideset stopa naslagano
pješt´enikotn, pod kojim proviruje iz vulkanične lave i pepela okamenjeno drveće, nu
opaža se i u izdubinah i pnkotinah. iz kojih je voda izprala pješćenik. Može se uzeti,
da je sloj drveća dosta dubok. Drveće je izmješano na najraznolikiji način, a ima ga
razbacana po eicdoj površini od najvećeg pa do najsitnijeg. Vrlo mnogo imade stabala
do 150 stopa didjine. koje je u skoro isto toliko komada popucalo, te se čini, kao da
je kakav predpotopni drvar ta stabla pocjepao, da jih kući vozi Gdjekoja druga stabla
popucala su u nebrojenu množinu razlienih komada, ima ta sitnih poput kamenčića, pa
sve do velikih tru[>aca. Naći je takodjer i dosta pravilnih komada, koje netreba van
nješto prig´aditi, pa eto ti ukiu^na gahinterijskog pi-edmeta,


Piijrdini eksemplari stabala imadu do 5 englezkih stopa promjera, a našli su
jedno stablo koje je dugačko više od 200 stopa. Fojedina stabla imadu tako izra^-lto
razvile godove, da na prvi pogled opažaš, da je sadašnji kamen bio negda kriepko
rasturim organičkim stv-Tom.


Najzanirnivije predjele tog perivoja okrstise raznimi imeni. Imade tu ahatni prodola,
ahatni most. ametistni vrhunac i t d. Najljepši je svakako ahatni most. Taj most
vodi preko prodola do 45 stopa duboka i 65 stopa široka. Tvori ga jedno stublo, koje
ima n promjeru Tri do četiri stope a siže preko togn prodola još do 50 stopa daleko
u zemlju. Valjda leži od uvjeka tamo, pa gdjegod se je kora oljuštrila, pojavlja se u
Bajljepših nuaneah ahat i jaa is.


Istina, da se nalazi okamenjena drva i drugdj« po svietu, ali nigdje ne u tako
liepu obliku^ kao ovdje Najobičnije boje su ervetm-žuto i zeleno, te su ili oliro razlučene
jedna od druge, Ili se pr(djt:!vaju jedna u drugu. Često su prekinute sa bielosivom
ili crnom bojom, a kadšto sa prozirnimi ledci bjrlutka i aniet sta; Najljepše je
to sve motriti pod mikroskopom, gdje se onda razaznaju i prvobitni oblici stan´eja.


Dosele bio je ahat rabljen u industriji samo za male predmete, buduć seje thalo
ahat» nalazilo, koj bi imao više od stopu promjera, nu nije dvojhe, da će se u buduće
amerikanski ahat rabiti ne samo za gahuderij^ku robu, nego takodjer i za dekoraciju
sgrada. crkva i t d. moguće i za ptočenje podova, jer iz orijaških stabala u parku
kalcedr.nskome moći je lahko izrezati č tave phtče za stolove.


Kako je u eieiu, razabrat mo;trgovac platio je za komad ahnta od 28 palaca promjera i 30 palaca duljine, 500
dolara, a u najnovije doba odposlan je cieli tovar ahafca u Evropu, buduć evropski