DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1888 str. 39     <-- 39 -->        PDF

^ 39 —


lia^a samo ^/.-j do ^J4 troškova s đrvi ili s ugljenom, Ye6 mnogo |>osjednika od pilana
nabaviše si takove peći.


Službovni gnak lugara u Kranjskoj, Zemaljski predsjednik za vojvodinu
Kranjsku izdao je naredbu, po kojoj tmaju organi za čuvanje Suma i polja, zatim ruda,
lova i ribarenja nositi u svojoj t>lužbi kao vidljivi znak, da iste .svaki upozna, na lievih
prsib ovalni grb bud iz mieda, bud iz žutoga lima. Taj grb mjeri u promjeru njegove
visine 10 cm., a u širini 8 cm.


U sredini istoga grba jialazi se prema doljnjoj tri Četvrti kranjski orao; s desne
strane orla napis ^offentliche Wache", a s lieve strane napis „Ja\´na straža" s 1 cm.
velikim! elovi u latinici, i to tako, da ima razmaka od 2 cm, širine u sredini medju
obadvimi napisi. Koli orno, toli i napisi upriličeni su na grbu crnom gravurom, odnosno
utiskom.


Družtvo drvarskih producenta. U bečkom tehnoložko-obrtničkom muzeju bje
obdržavana dne 21. prosinca pr. god. pod predsjedora predsjednika Franje Thonet 8.
glavna skupština austro - ug;arskoga družtva drvarskib producenta, di-v^ptržaca i u ob(-e
drvarskib industrialaca. Perovodja Bettelheim priobći poslovno izviešee skupštini. Po
bilježka povećao se eksport ,jdrva mehkog za gradju" do mjeseca kolovoza 1887. za
1,251981 q., a isto tako izvoz dužica za 379.159 q. Usuprot pako pokazuje se
konstantni nazadak u izvozu tvrde i mebke piljene robe. Godine 1886. iznašala je
sveukupna vanjska trgovina Austro-Ugarske samo s drvi (sirovi i pol fabrikati) 18"/´
ukupne množine i l^j^ ukupne vriednosti. U odbor sa izabrani: I^.-Baranj, I. M.
Betielbelra, H. Bretschneider, H. Eissler, Al. Engel, Ed. G-atmann, M, Kiener, L.
Munk, Ed. Langfelder i F. Tuscber.


Konaeko bje skupštini predložena predstavka glede odpoviedl švicarskoga trgovačkog
ugovora, koja će se vladi na uvaženje podnieti, U istoj predstavci navadjaju
se brojevno izvozni odnošaji u Švicarsku, ter se podjedno naglasuje, da drvarski producenti
s njekom bojazni gledaju na uzdržavanje ondješnjeg prometnog obsega, gdje je to iole
mogu(5e. Di´užtvo dakle podastire vladi najprešniju molbu, da kod carinskih razprava
sa Švicarskom osobito obzir uzme na drvarsku proizvodnju i drvarsku industriju, koja
je usljed toga znatno trpila.


Potvrda


u ime dm ž t v en 0 ga pr in osa za g. 1887. unišlo je zadnji četvrt iste godine u
družtvenu blagajnu, što se ođ strane predsjednietva podjedno p, n. gg. članovom potvrdjuje :


Ante Ćelija 2 for. — Šumarija u Brinju, za lugare I. Borčića, M, MarlČica, I.
Spralca ml., I. Spraica st., po 2 for.; za L, Vukovica, F. Frolicba i I. Lemaida po
3 for., ukupno 17 for. — Andre HranJlović 2 for, — F. Čordašid 5 for., — Gjuro
Jareš 5 for. — A. Martinović 5 for. — Stjepan Marinovic 5 for. — F. Hiebel 5 fr,


— I. Scbmiđinger 5 for, — F. Kuobloch 5 for. — A, Kunz 5 for. — M. Obradović
4 for. 50 novč. — A. Kovačina 1 for. — N. Maras 1 for. — I, Partaš 5 for. —
A. Banata 5 for. —- A Ivić 5 for. — L. Kiemer 5 for. —- Ukupno 87 for. 50 novČ.
Istodobno uplatio je u družtvenu pripomoćnu zakladu M. Radoševio 17 fr.


Predsjedništvo hrv, slav. šumarskog družtva.


Milan Durst, predsjednik, Fran Xav. Kesterčanek, tajnik.