DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1888 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 302 —


Da li i voćke koristno u šumi uspjevaju?


Očekujemo li što veći prihod iz fuma sa nastojanjem povišenja njihove
narodno gospodarstvene vrieduosti, to temo doći i do pitanja, da li mo/.emo u
šumi nuzgreduo i voćke odgajati.


U prvi čas može se očekivati na to pitanje povoljan odgovor, osobito
ondje, gdje je tlo za voćarstvo prikladno i gdje su kiimatičke okolnosti voćarstvu
u prilog.


Ali potanjim iztraživanjem svih na odgojivnnje voćnog drvlja uplivajućih
činjenica, doći ćemo do posve protivnog osvjedočenja, pače i do tog uvidjenja,
da nam u najviše slučajevih nitzodgoj voća u šumi u obće uspjeti neće.


Potežkoće i zaprieke takovomu nuzodgoju voćaka mogu odvisiti od same
kulture, jer od ove zavisi dobrota ploda, t. j . plemenitost voćaka, pošto voćke
uplivom bolje ili lošije kulture svoje vastitosti bitno promjeujuju.


Voćarstvo obuhvaća sve ono, što upliva na sam uzQoj i uzdržavanje, pomnožavanje
i oplemenjivanje voćaka; sve što usavršuje voćnjake, sabiranje i pohranivanje
ploda itd. tvoreć glavnu granu narodnoga gospodarstva. Izbor shodnih
vrstih voćaka prema tlu i brižno obradjivanje istih svesti valja u sklad sa položajem,
buduć uspjevanje voćaka zavisi od mjestnog upliva podnebja i od ostalih
mjestnih odnošaja.


Voćarstvu najbolje prija snažno laporsto i duboko crnično, te što više
jednako tlo, prem može isto biti kamenjem izpremješano, ali nesmije biti vlažno
niti tresetno (barovito).


Najglavniji je nadalje uvjet napredovanju voćaka i taj, da se iste odgajaju
u primjerenih razmacih sbog upliva vazduha i svjetla, da se uzmognu podpuno
razgraniti. U protivnom bo slučaju priete voćkam razne bolesti i zareznici kao
što sve ovo prieti i ostalom drvlju.


S^mo odgoji\anje i oplemenjivanje voćaka veoma je raznolićno i mnogostručno,
i buduć nije moja glavna svrha samo voćarstvo ovdje razpravljati, povraćam
se k pitanju, da li i u koliko bi bilo koristno nuzgredno odgojivanje
voćaka u šumi?


Oplemenjene voćke da ti se neizrode, t. j . da se u svoje prvobitno stanje
neizvrgnu ili bar da ne zakržljaju, zahtjevaju za svoj napredak i obstanak animalnog
gnojiva. U tom su pogledu voćke ravne ostalom kulturnom bilju, koje
uplivom brižne i ručne njege svoju prvobitnu narav izgubi, slastnijim plodom
radja i tim se sve bolje oplemen.


Pomotrimo li razne vrsti našeg povrća, okrupni plod maline, grozdića i
jagode, te raznovrstno uresno naše bilje sa punim cvietom, to ćemo na istih
jedva tragove njihove prvašnje naravi i oblika opaziti. Za njekoliko generacija
pojaviti će se prvobitni tragovi divljačt\a i na voćkam, ako se opet izvrgne i
izrodi tim, da se samo sebi bez dalnje njege prepusti.


Može se doduše dogoditi, da će u povoljnih stojbinskih odnošajih, osobito akoi
je tlo vegetabilnimi ostanci rodno, pojedine vrsti voćaka napredovati, ali ipak