DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1888 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 304 —


trklje traži, a ista je sposobna i za burad za južno voće, te se u obće za
gradivo rado rabi.


Divljeg kestena je domovina sjeverna Azija. U Evropi je zaslugom Matthio
lusa i Clusiusa u 16. stoljeću gojen, dočim je prvi divlji kesten u Beču god.
1588. zasadjen.


G. 1770. proizvadjalo se je po tvrdnji Mindena iz kestenovog ploda ulje.
Pred 100 god. je Medicus dr. Veber i Priezelt dokazao, da je ne samo
plod divljeg kestena i lišće mu veoma dobro hranivo za stoku i ovce, nego da
plod i sa gledišta zdravstvenog kao obrana proti mnogoj bolesti uvaženja
zaslužuje.


Scopoli je rabio plod divljeg kestena mjesto sapuna kod pranja prediva,
konoplje i svile, dočim Buschendoif u svom gospodarskom listu g. 1799. preporučuje
plod divljeg kestena za proizvadjanje škroba.


Divlji kesten rodi plodom, koji vrlo prija visokoj i crnoj divljači i njekim
našim koristniin domaćim životinjam za hranu, a vrlo ga rado jedu ovce, te bi
s tog gledišta donekle koristi divljeg kestena bile približno jednake hrastovom
žiru. Pošto se ali divlji kesten vrlo razrgrana, zato za svoje uspjevanje mnogo prostora
zahtjeva i zaprema, a sbog toga nerazmjernu drvnu gromadu daje, te mu
nije niti drvo od osobite vriednosti, to bi se zato kesten mogao trpiti samo u
predjelih, u kojih ima obilno drugih šuma, u kojih se ne šumari sbog dobitka
čim veće drvne gromade, nego se ide samo zatim, da se postignu najveće
narodno-gospodarstvene koristi. Orah je kod nas riedak, a naći ćemo ga ponajviše
kao samca na njivah, u vrtovih, uz ceste a redje ga vidimo u šumah.
U šumah mogao bi se orah takodjer koristno uzgajati, osobito sbog visoke mu
ciene liesa.


Sbog samog ploda ne bi se imao orah u šumi uzgajati, jer takav plod
nebi bio baš od osobite vrline, nu orahovo drvo osobite je vriednosti, pa ?ato
bi ga bilo vriedno više uzgajati.


Uzgajanjem predpomenutih vrsti, koje se mogu brojiti medju šumsko
drveće i medju voćke, povisila bi se u predjelih, gdje tomu klimatični, stojbinski
i ini odnošaji odgovaraju, narodno-gospodarstvena vriednost šuma a prihod od
istih povećao bi se tim više, što je uzgajanje rečenih vrstih drveća jednako sa
uzgajanjem plemenitijih drugih vrstih šumskog drveća. — k.