DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1888 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 307 —


golubara, 163 jastreba, 26 kragiijaca (kobčića), 14 gavranova, 407 svraka, ukupno
245 komada koristne, a 1009 škodljive zvjeradi ili svega 1254 kom. divljači.


Uspjeh ubijene škodljive divljači pripisuje se odmjerenoj nagradi za svaki komad
divljači, koja je od 1. siečnja 1887. u ovom vlastelinstvu uvedena pod taj uvjet, da
se koristna divljač nesmije previše ubijati sve dotle, dok se njezino stanje nepopravi,


t. j . dok se ona neumnoži, a tomu je dokaz malena svota divljači, koja je u izkazu
naznačena.
Spomenuta nagrada iznosi za koristnu divljač: za jelena 3 fr., za košutu 2 fr.,
za jelenče 1 fr., za srnđača 1 fr., za zeea 15 nč,, za Iještaricu 30 nč., za jarebicu
15 nč., za šumsku šljuku 15 nč., za vodeuu šljuku 12 nč., za labuda 40 nč. za
divlju gusku 40 nč., za veliku patku 15 nč., za malu patku 10 nč., za lisku 8 nč.,
za divljeg goluba 6 nč., za kosa i drozda 5 nč , za prepelicu 8 nč.


Za škodljivu zvierad: za kurjaka 3 fr., za mladog kurjaka 2 fr., za
lisicu 1 fr., za jazavca 60 nč., za vidru 1 fr. 50 nč., za divlju mačku 80 nč., za
kunu 1 fr. 50 nč., za tvorca 50 nč., za lasicu 20 nč., za psa u polju ili u šumi
ubijena 25 nč., za domaću mačku 20 nč., za orla 60 nć., za golubara 30 nč., za
jastreba 15 nč , za kragujca 10 nč., za gavrana 10 nč., za svraku 10 nč.


Osim toga propisano je, da se od grabežljive zvjeradi donese u znak, da je zbilja
ubijena, koža, a od psa, domače mačke i lasice njuška, te od ptica kljuu i pandže.


Konačno je ustanovljeno, da pripada kao nagrada za koristnu divljač, koju je
ubio gost, " 4 dotičnom okružnom šumaru, a ´/t okružuom lugarskom osoblju, te ´/*
skupa sa cielom nagradom za škodljivu divljač zakladi za podporu udova i sitotCadi
lugarskog osoblja. L, Ž. —


Osobne viesti.


Imenovanja. Kr. zemalj. vlada, odjel za unutarnje poslove, potvrdila je izbor
gospodarstvenog odbora H. banske i slunjske imovne obćine, te je za nadsumara kod


II. banske imovne občiue imenovan dosadanji nadšumar I. banske imovne občine V i n ko
Benak, a za protustavnika dosadanji šum. vježbenik Veli mir Stanković, za
šum. vježbenika Franj o Dumbović , doćim je dosadanji kotar, šumar rakovački
Stjepa n Fe r ki č imunovan za nadsumara kod slunjske imovne obćine.
F. X. Kesterčane k nadšumir, tajnik šum. dnižtva, izabiau je dopisujućim
članom trgovačko obrtničke komore u Zagrebu.
Draguti n Trotze r do sada šumar kotara sesvetskog imenovan je šumarom
kotara dugoselskog. — Mirk o vi ć Mi la n šuiri. vježbenik petrovaradinike imovue
obćine, šumarom kotara sv. ivanskoga. — Sng h Jarosla v prije šumar kotara zlatarskog,
kotarskim šumarskim pristavom korara zagrebačkog. — Mlina r i ć Elzea r
obćinski šumar u Vrliki, kotarskim šumarskim pristavom u Velikoj Gorici. — Stiasu y
D em ete r šumarski vježbenik u Sainatovcili, kotarskim šumarskim pristavom u Pisarovini.
— Zapi o ta l Mila n šumarskim vježbenikom kotara sisačkoga.


Veliki župan riečko-modi-uške županije imenovao je R a d i v o j a lij u b i n k o v i ć a,
šum. vježbenika petrovaradinske imovne obćine, šumarom šunisko-upravnoga kotara Čabar.
Umrli su: Marija II o t o v y udova kr. kot. šumara i Josip Muha šum.


vježbeuik Ogulin, imovno obćine.


Sitnice.


šumarske ertic3 iz moje okolice ili čuvaj nis bože od takova šumareoja.
Poznam -šume moga susjednoga vlastelinstva, u koje[n je hrast nizare i burnije,
a bukva polcdja prigorskih sljeuKV.a okitila. — Daleko i daleko po Slavoniji to isto
vidjam. Pred čet ri godine bilo je odlučeno zairti koljevku kitnjakovu, a na nizkom
burniju njegovom liepu omoriku uzgojiti. Četiri pune godine uz svake žrtve vođi se