DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1888 str. 49     <-- 49 -->        PDF

315 —


Natječaj.


Usljed naredbe visoke kralj, zemaljske vlade odjela unutarnjeg broj 19.071.
od 6. lipnja 1888 razpisuje se ovim natječaj za popunjenje izpražnjenog mjesta
nadšumara i upravitelja gospodarstvenoga ureda prve banske imovne obćine u
Glini sa plaćom 1200 for. stanom u naravi odnosno stanarinom od 150 for.
putnim paušalom od 500 for. uz obvezu uzdržavanja konja, ter s pravom zaračunavanja
stegnutih dnevnica za službena putovanja u smislu visoke naredbe
odjela unutarnjeg broj 28.983 od 28. srpnja 1885. i deputatom od 10 hvati
gorivih drva temeljem visoke naredbe odjela unutarnjeg broj 44.444 od 31.
listopada 1885.


Natjecatelji, koji to mjesto žele polučiti, imađu molbe svoje obložiti
s krstnim listom, svjedočbami o svršenih strukovnih naucih te položenom višjem
državnom izpitu za samostalno vođjenje šumskog gospodarstva, kao i o dosadanjem
službovanju, te tako valjano obložene molbe putem svoje predpostavljene
oblasti, a izvan službe stojeći putem nadležne političke oblasti do 15. srpnja


t. g. ovom uredu podnieti.
Šumsko-gospodarstvani ured I. banske imovne obćine.
U Glini, dne 13. lipnja li


Traži mjesto šumarskoga pomoćnika.


Mladi i vrstan šumar, njemačkom i slovenskom jeziku u govoru i pismu
podpuno vješt, ter u svih granah šumarstva i lovstva teoretično i praktično
svestrano naobražen, nudja se za službu šumarskoga pomoćnika. Eventualne ponude
neka se izvole upraviti pod naslovom : J. S. poste restante Ferbach u Koruškoj.


Stanje družtvene blagajne


koncem prvog polugodišta godine 1888.


Tekući
broj
Predmet Pribod
for. nč.
Eazhod
for. nč.
Gotovina
for. nč.
Opazka
1 Glasom blagajničkoga dnevnika
unišlo je od 1. siečnja do
uključivo 30. lipnja g. 1888.
23B4 60 -
2 Od 1. siečnja do 30. lipnja
g. 1888. izdano 1327 65
3 Odbiv razhod od prihoda osta1026
95


U Zagrebu, 30. lipnja 1888.


Predsjednićivo hrvatsko-slavonskog šumarskog družtva.