DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1888 str. 50     <-- 50 -->        PDF

316 —


Obaviest glede ovogodišnje glavne skupštine.


Upravljajući odbor hrv.-slav. šumarskoga družtva zaključio je u svojoj


sjednici dne 30. lipnja t. g. predhodno sliedeće glede obdržavanja ovo


godišnje glavne skupštine:


One 27. kolovoza t. g. vožnja s parobrodom iz Siska u Županje.


Dne 28. kolovoza t. g. ranim jutrom sastanak članova i učestnika skupštine


u Županji, zatim pregledavanje ondje se nalazeće tvornice tanina, odanle dalje


na kolih šumom u Vrbauje, tamo ručak, poslije podne pregledavanje šuma


državnih, brodske i potrovaradinske imovne obćine do Morovića, tamo konak.


Dne 29. kolovoza t. g. Iz Morovića put preko Grka, pregledavanje ustave


na Bosutu, zatim put preko šume petrovaradinske imovne obćine u Mitrovicu.


Popodne pregledavanje ondješnje tvornice tanina i grada Mitrovice.


Dne 30. kolovoza t. g. Obdržavanje glavne skupštine.


Dne 31. kolovoza t. g. Raztanak članova i učestnika skupštine.


Potanji program i dnevni red o glavnoj skupštini objaviti će se još pravo


dobno p. n. gg članovom i učestnikom posebnim oglasom.
Umoljavamo ovim sve, koji žele posjetiti ovogodišnju glavnu skupštinu
našega družtva, da se za vremena prijave predsjedničtvu družtva.
P r e d s j e d n i č t V 0.


Dopisnica uredničtva.


P. n. gg. P. B. u Mitrovici, — V. B. u Petrinji, — Iv. St. u Trnjanih, —
L. Ž. u đolj. Miholjcu, — A. H. u Kutjevu, — M. pl. B. u Ogulinu, — J. E. u
Zagrebu. Usrdna Vam hvala na priposlanih đopisih, viestih i crticah; otisnusmo sve
po Vašoj volji.
Preporučujemo se i nadalje zamolbom, da izvole nas gg. naši prijatelji i članovi
hrvat.-slav. šumarskoga družtva čim više podupirati, đoprinesav dogodioe strukovne
razprave, članke i ine viestice ili crte, zasjecajuće u našu liepu zelenu struku.


Kako ved višeputa objavismo, doći će nam svagda dobro viesti o dnevnih dogodjajih,
tičućih se prodaje drva i inih šumskih proizvoda, promjene u statusu upravnih
činovnika i podčinjenog ostalog osoblja; u kratko rekud sve, što zasieca u administraciju
šumarstva, te što je od osobite vriednosti, da se šumarskoj publici putem
našega strukovnoga lista dojavi. Oglase za natječaje i prodaje drva uvršćujemo odsele
badava na koncu našega đružtvenog organa, razumie se pako, da to činimo samo
našimčlanovom.


Uredništvo i naklada hrv.-slav. šumarskoga družtva. — Tisak C. Albrechta.