DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1888 str. 2     <-- 2 -->        PDF

SADRŽAJ.


strana od —đo
Posljedice haranja šuma 469—47 3
Nješto 0 procjeni Sira. Piše šutnarnik Mijo Rađošević 473—478
Njekoliko crtica is -»hrvafslce Ri´-iere«. Piše M. pl. B 478—482
Izvješće 0 skupštini kranjsko-primorskoga šumarskoga društva godine
1887. Piše kr. profesor šumarstva D. Hlava 482—486
Njekoliko rieči o šumarenju u mojemu kraju. Piše Š—r. kot. šumar 486—499
Kritično razmatravje o djelu „Hanđbuch der Forsttcissenschaft" od
đr. Tuisko Lorey-a. (Nastavak.) 499—503
Listak, Zakoni i normativne naredbe: Privremena naredba kr.
kot. oblasti jastrebarske od 20. prosinca 1887. broj 8235 o
upravi urb. šumskih imov. obćina. — Naredba kr. kot oblasti
u Luđbregu od 21. kolovoza t. g. glede tamanjenja leptira
gubara, izdana na područna obdinska poglavarstva 503—507
Sa drvarskog tržišta: Uspieb dražbene prodaje hrastovih i
inih drva. — Uspieb dražbene prodaje hrastovih i inih stabala
iz šuma krajiške investicionalne zaklade 508 — 509
Lovstvo: Ubio medjeda 509
Osobne viesti: Imenovanje. — Umirovljen je. — -f Ljudevit
Mingazzi 509
Sitnice : Ovogodišnji šumarski državni izpit. — Uspieh izpita
za lugarsko osoblje. — Pokusi o sušenju i vuhlenju (vlaženju)
građjevnog drva. — Viesti iz Dalmacije. — Računarski
pregled o rukovanju mirovinske zaklade za činovnike imovnih
obćina za god. 1887. — Lisica izdajica. — Riječ svim stališem
i družtvam naše domovine 510—514
Natječaj. — III. Potvrda o upladenih novčanih iznosih.
— Opomena. — Dopisnica uređuičtva 515—516


^^&«B