DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1888 str. 4     <-- 4 -->        PDF

N - 470 —


godine. To sve pripisuju haranju šuma u onom kraju. Na taj način opustjela
je Grčka i jedan dio Romagne. Gornja Italija uprkos veličanstvenomu sustavu
navodnjivanja nije kadra, da nadomjesti štetne posljedice haranja šuma i mora
da nazaduje u kulturi, koja je nekada bila na najvećem stepenu.


Stari podatci o rieci Padu i njegovih većih pritocih, čija voda hrani tisuće
malih kanala za natapanje tla, glase, da se ta rieka, kad su bile jake kiše
ili se snieg topio, čitavih devet dana trebala, da naraste do najvećega stanja
vode, a sada naraste iznenada najvećom brzinom i već za 48 sati valjaju se
neobuzdani njegovi valovi preko nasipa i polja, zatrpavajuć zrele skrro usjeve
inuljem i kamenjem. Ogromne svote moraju se svake godine žrtvovati, samo
da se kanali i odvodni jarci očiste od muljevine. Vlada nastoji, da to zlo, proti
komu su nasipi nemoćni, po što po to zaprieči, pa makar i uz cienu iznovičnoga
pošumljenja poharanih gorskih obronaka. Sve anketne komisije, koje su imale
da izvide uzroke toga stanja, izjavile su suglasno, da tu samo pošumljenje golih
brda može donieti spas, koji će posao silne svote progutati.


Shčan kalamitet razvio se je u kratko vrieme i u Francezkoj. Tamo je
pučanstvo, dok je trajao metež i nered velike revolucije, skoro sve šume izkrčilo.
Poslije 30 godina već se je klima tako pogoršala, imenito što se tiče
kasnih mrazova i tuče, da je pučanstvo bilo prinuždeno umoliti vladu za pomoć.
Kada je na to god. 18o4. bilo povjerenstvo vještaka izaslano, da stvar izvidi,
potvrdilo je ovo u svom izvještaju kao istinite sve tegobe pučanstva i svjetovalo,
da se ižkrčene šume iz nova sade, jer inače da će Dauphine-u i Provengu
pustoš dieliti od Piemonta.


U Španjolskoj bijaše još za Karla V. rieka Manzanares brodiva do Madrida
; Mauri plovili su Ebrom 60 milja daleko, a Quadalqnivirom do Gordove.
Sada svega toga nema i izvjestno je, da je taj kalamitet nastao uslied neograničenoga
pustošenja šuma, koje je počelo poslije i/gona Maiira. Poslije toga
opustošenja okrenulo je podnebje u Španiji većinom tako na gorje, da je ne
samo vegetaciji bilja, nego i istomu ljudskomu životu škodljivo, pače opasno.
Pošumljena površina ugrieva se i ohladnjuje mnogo polakše od gole površine.
Ona po danu hladi, a po noći grije, što ima vrlo povoljne posljedice. To vidimo
i na naših hrvatskih vinogradih, koji su okruženi sumarni. Riedko se
kada dogodi, da bi isti pozebli, jer ih šuma brani. Zemlje, koje imadu normalni
šumski posjed, niti nepoznaju oštrih vjetrova, koji suše tlo, koji ubijaju životinjski
i vegetabilni organizam, jer šume takove vjetrove lome i zaustavljaju.


Ovo su primjeri iz nješto davnije prošlosti, ali žalibože ima i novije
vrieme primjeru, kakovimi težkimi posljedicami rodi haranje šuma. U njekih
krajevih Tirola poharani su, hvala dobroj šumskoj upravi, čitavi šumski priedjeli.
Posljedica toga haranja, od koje su njeki posjednici imali časovitu korist, bila
je ta, da se sada pučanstvo mora seliti iz onih krajeva. Obća sterilnost tla i
silne elementarne nesgode učinile su ondašnjemu pučanstvu nemogućim, da


ondje dalje živi.