DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1888 str. 42     <-- 42 -->        PDF

508


Sa drvarskog tržišta.


TJspieh dražbene prodaje hrastovih i inih drva, koja se je obrđržavala
dne 25. listopada 1888. kod kr. nađšumarskog ureda u Vinkovcih bio je sliedeći :


1. Hrpu Ilijna Greda, procjen. na 50.941 fr., dostala je tvrdka M. Miškić i
A. Sepović u Kostajnici s iznosom od 72.139 fr.
2. Hrpu č ađ j a vsk i Bok, prce. na 46.293 fr., dostala je tvrdka L. Perrin aine
u Vrbovcu s iznosom od 67.200 fr.
3. Hrpu CardaCinska Greda, proc. na 83.192 fr., dostala je tvrdka Tomay
i Benedik u Zagrebu s iznosom od 96.765 fr.
4. Hrpu Suše, proc. na 29.696 fr., dostala je tvrdka L. Blažić u Sisku s iznosom
od 37.000 fr.
5. Hrpu Javička Greda, proc. na 711 fr., nije nitko dostao.
6. Hrpu Medj ust r ugor j e, procj. na 41.748 fr. dostala je tvrdka M. Miškić
i A.. Sepović u Kostajnici s iznosom od 52.553 fr.
7. Hrpu Medj us t r u go vj e, A. procj. na 22.651 fr. dostala je tvrdka Max
Pollak i sin u Daruvaru s iznosom od 25.900 fr.
8. Hrpu Medj ust rugovj e B. procj. na 3.389 fr., dostala je tvrdka M. Miškić
i A. Sepović u Kostajnici s iznosom od 2.950 fr.
9. Hrpu Slavir, proc. na 158.434 fr., dostala je tvrdka Union Bank u BeSu
s iznosom od 190.665 fr.
10. Hrpu Gradina , procj. na 96.516 fr., dostala je tvrdka Wilim Werhan
u Neussu s iznosom op 132.313 fr.
11. Hrpu Neprećava , proc. na 11.039 fr., dostala je tvrdka S. Ružićka u
Vukovaru s iznosom od 13.555 for. 1
12.
Hrpu Zeravinac , procj. na 87.953 fr., dostala je tvrdka Moritz Kronberger
i sin u Budimpešti s iznosom od 115.701 fr.


Prociena je iznašala ukupno
632.573 for.


Ponuđjeno je
803821 „


Preko
prociene više dobljeno 171.248 for.


TJspieh dražbene prodaje hrastovih i inih stabala iz šuma krajiške investicionalne
zaklade, koja se je dne 16. listopada t. g. obđržavala pred povjerenstvom
pomenute zaklade, može se sasvim povoljnim smatrati. Natjecalo se je tom
sgodom mnogo jakih drvarskih tvrdka tuzemstva i inozemstva, a iz toga se može zaključiti,
koju veliku vriednost reprezentira slavonsko hrastovo drvo, imenito sbog svoje
izvrstne kvalitete. Postignuto je razmjerno pri dražbi skoro ´i-T^Jo preko procienjene
vriednosti drvne gromade, koja bje izložena za prodaju Zanimati će naše strućare, ako
poimence navedemo sve one trgovačke tvrdke drva, koje su što đostale pri toj dražbi.


Dostaše naime:
Hrpu Kragunja — procjenj. na 173.180 for. — Sorger i drug iz Osieka s iznosom
od 208.862 for.
Hrpu Orljak — proc. na 113.194 for. — Trontl iz Karlovca s iznosom od


134.600
for.
Hrpu Sveno 12 — proc. na 159.699 fr. — Eisler iz Beća s iznosom od 206.050 fr.
Hrpu Sveno 13 — proc. na 154.588 for. — Vuk iz Budimpešte s iznosom
od
178.150 for.
Hrpu Paovo — proc. na 210.786 for. — Gamiršek iz Mitrovice s iznosom od


258.500
for.
Hrpu Bok — proc. na 165.604 for — Vuk iz Budimpešte s iznosom od
196.150 for.