DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1888 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 509 —


Hrpu Deš — proc. na 194.190 fov. — Societe đ´ impovtation đes chenes ia
Barča s iznosom od 267.900 for.
Hrpu Tikar — proc. na 227.696 for. — Kristian Herman iz Be6a s iznosom
od 313.200 for.
Hrpu Nara5e — proc. na 170-390 for. — Hirschler i drug iz Be6a s iznosom
ođ 174.000 for.
Hrpu Somovac — prec. na 128.209 for. — Societe đ´ importation des chenes
iz Barča s iznosom od 168.000 for.
Hrpu Bliita — proc. na 247.303 for. — Sipuš i Morović iz Siska s iznosom
od 313.700 for.
Hrpu Smogva — proc. na 35.245 for. — Gašparac iz Vrbanje s iznosom od


44.000 for. i hrpu Jasenova — proc. na 166.346 for. — Albert Henli iz Vrbanje
8 iznosom 216.650 for.
Prociena je iznašala u svemu 2,146.430 for. a dostalna svota 2,580.762 for.;
preko procienjene vriednosti postignuto je u svemu 434.332 for.


Lovstvo.


Ubio medvjeda. Mihajlo Manojlovid, kralj, lugar ogulinske šumarije, ubio je
dne 18. lipnja t. g. jednoga medjeda u šumi Kozarska Kosa, koja spada kr. šumskom
aeraru. (Ovu viest donašamo malo kasno, jer misliamo, da ćemo o tom još pobliže šta
ćuti. Ured.)


Osobne viesti.


Imenovanje. U šumarskoj upravnoj službi imovnih obdina imenovani su; kod
slunjske imovne obćine: Šumarski pristav Gusta v Lac h kot. šumarom i šumarski vježbenik
Andrij a Boroši ć protustavnikom ujedno računovođjom, obojica u privremenom
svojstvu. Kod oto5ke imovne obćine: Izučeni šumari Ladislav Adamek, Ivan
Grrčević i Andrija pl. Hranilović privrem. šumarskim! vježbenici. Kod gjurgjevačke
imovne obdine : Izudeni šumuri Ivan Hudec i Nikola Bielić privrem.
šumarskimi vježbenici. Kod II. banske imovske obćine: Ivan Markulin pisarom
kod gospodarstv. ureda u Petrinji. Kod petrovaradiuske imovne obćine: Dosadanji Sum.
pristav iste imovne obćine Duša n Popovi e kot. šumarom u Klenku ; šumarski vježbenik
gradiške imovne obćine Mila n Škorić i kot. šumar urbar, obćine ćabarske
Rađivoj Ljubinković privrem. šumarskimi pristavi.


Umirovljen je kr. nadšumar Franjo Brus.


f Ljudevit Mingazzi. c. kr. nadšumar u miru umro je dne 20. listopada t. g.
naglom smrću u 74. godini dobe svoje u Ogulinu. Pokojnik rodio se godine 1815 u
Temišvaru, a svršiv c. kr. šumarsko ućilišta u Mariabrunnu kod Beća, stupio je u
krajišku šumarsku službu god 1841. kao šumar kod bivše krajiške ogulinske pukov-
Jiije, gdje bje promaknut g. 1844 na ćin Waldbereitera, ter g. 1859. bje prigodom
organizacije šumarske struke u Krajini imenovan c. k. nadšumarom. Kod ponovne organizacije
šumarstva u Krajini god. 1871. bje premješten u svojstvu nadšumara I. razreda
iz ogulinske k brodskoj bivšoj krajiškoj pukovniji u Vinkovce. Usljed bolesti stupi pako
iste godine u mir, ter je živio u krugu svoje mnogobrojne obitelji skromno u Ogulinu.


Pokojnik bio je vrstan šumar, u obće viđjen i štovan muž u svakom pogledu,
probaviv cielo svoje službeno doba kod bivše krajiške ogulinske pukovnije. Oplakuje
ga razcviljena supruga Katarina Mingazzi rođjena Kušević i mnogobrojna dieca i unučad.
Pokoj mu duši!