DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1888 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 512 —


Gornje brojke pokazuju nam, da se je sadržina vode kod svih trih navedenih
vrstih drveća od 4. siečnja do 15. veljače 1886. povedala. — Sušenje, koje se sastoji
u umanjenju vode (vlage), započelo u istinu kod svih trih vrsti drve(5a tek na 15. veljače,
i trajalo je do 2. kolovoza 1886. kod jasenovine i borovine. Kod hrastovine osušivanje
proteglo se je do 11. listopada, a pronalazi tih pokušaja nisu se zadržali za pravilo
od iztraživajućih mjernika; jer tek nakon drugog iztraživanja (pokusa) misli se đoči
do izvjestnosti u tom pogledu gledom na sušenje hrastovog drva.


Kod jasenovine povećalo se je sušenje od 15. veljače do 2. kolovoza 1886. od
29"/(,—12´5**/g, dakle. umanjilo se je vlage za 16´ Od 2. kolovoza bila je
množina vlage izmedju 12´ -14"/o ; ili točna sredina iznosila je 13´27´´/o.


O.-Ug. Ctrbl. fiir Walderzg.
Viesti iz Dalmacije. U broju 82. lista „Smotra Dalmatinska" od 13.
listopada t. g. čitamo, da je ministarstvo za poljodjelstvo u Beču za god. 1889. na
ime šumarske potrebe u Dalmaciji dozvolilo i to: Za uzgoj biljka 4.500 for., za umjetno
pošumljenje 5.000 for. a za beriva šumarskog osoblja občinskoga 13.200 for.
Ukupno dozvoljeno je 22.700 for., dakle za 1.400 for. više nego god. 1888., za
koju godinu bje dozvoljeno u svemu 21.300 for.
Za uredjenje bujica dozvoliti će se potrebite svote od slučaja đo slučaja na temelju
razprava, koje se sbog pojedinih potoka vode, ili će se kašnje voditi.
Isto ministarstvo za poljodjelstvo odredilo je na predlog c. k. namjestničtva u
Zadru 2.200 for. za gradnju vodovoda s točila u Dubrovniku đo ratarske škole u
Gružu. Ostale troškove u tu svrhu podmiriti će poljodjelska zadruga u Dubrovniku.
Predhodno doznačilo je ministarstvo u to ime 1.600 for.


Računarski pregled o rukovanju mirovinske zaklade za činovnike
imovnih obeina za god. 1887.


A. U gotovom.
Primitak.
1. iC/j prinos imovnih obćina od plaća činovnika . . for. 5674.60
2 Prinos činovnika jednom trećinom povišene plaće . „ 1156 26
3.
Kamate od uloženih aktivnih glavnica „ 2167.58
Skupa . . for! 8998.44
K tomu početni blagajnički ostatak .. . „ 329.96´/2
Sveukupno . ~, 9328.40´/j
Izdatak.


4. Uložene aktivne glavnice for. 9087.03
5 Povratak preplaćenih prinosa „ 25.97
Skupa . . foi\ 9113.—
K
tomu konačni blagajnički ostatak .. . ,. 215.40´/a
Sveukupno for. 9328.40´/2


B.
U vriednostnih pap r i h.
Primitak.
6. Početni blagajnički ostatak
for. 42550.
7.
Tečajem godine nabavljeni vrii!dnostni papiri .. . „ 24800.-
Skupa for. 67350.—
Izdatak.
Tečajem godine izdani vriđnostni papiri ... . „ 13700.—
Ostaje koncem godine:
a) u drž. obvez. srebrne rente . . . for. 10500
b) „ „ „ papirne rente . . . „ 39400
c) hrvat.-slav.-zemljo-razteretnicah , . „ 3760 „ 53650.—