DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1888 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 514 -
Rijefi svim stališem i družtvam naše domovine. Tko ne pozna težki udes
po gotovih naših slijepaca, koji su Bogu i samom sebi prepušteni, da živu od milosti
božje i ljudske, da si prošnjom još vedma ogorče svoj i onako težak život?! Pozna
ga svatko, al ih je jako malo, koji bi im znali pomodi, ma i volju imali. Da im pomognemo,
prva bi nam briga bila podići za nje uzgojni zavod. K osnutku toga
zavoda može svatko lako pomodi, a evo mu kratka naputka :


Velikaši, imudnici mogli bi dati koju svotu za uzgoj slijepaca, poslav ju
našoj visokoj vladi ili bi mogli i svoju posebnu zakladu urediti, poput inih zaklada.
Isti bi se, a i manje imućniji, mogli sjetiti u svojim oporukama i tužnih slijepaca,
ostaviv ma i koji forint za vječnu uspomenu.


Činovnici , u obde službenici mogli bi mjesečno buđ kakov darak dati za
uzgoj slijepaca, pa bio to i novčid, jer je bolje išta, nego ništa. Nadalje bi se još
što šta našlo za darak, kao koja knjiga ili naiedjena kakova stvarca, (bilo iz Ijepenke ili
iz drva, ako tko pilicom raditi znade). Dobro dodju nakljukane životinje i slične stvari.


Vlastelini , u obde posjednici mogli bi pomoći tako, da po koje zrnce ili
klas, klip, pljevu dadu za sbirku učila, jer je slijepcu sve pipati.


Trgovc i bi mogli dati raznih odrezaka svoje robe. Tako n. pr. kožar bi mogao
dati po mali komadid od svake vrsti koža, koje bi imao na skladištu. Nekoliko
komada svake vrsti čavala i t. d. — Sjemenjar bi mogao dati bar po koje zrno od
svake glavne vrsti sjemenja. Drugi bi dao po koju raznu igračku, (malo posudje, posoblje,
životinje i t. d.) ako s njima trži. Tako bi nabrali svake vrsti odrezaka: svile,
pamuka, vune, platna, kože, papira, sbirku raznih mirodija i t. đ. Knjižar bi nara
uz to mogao dati i po koju knjigu za knjižnicu


Obrtni k bi mogao načinit koj model. Kovač n. pr. kakove male podkove,
plug, Sinje na kotače; kolar mala kola, k ičije i t. d. ; remenar sedla, uzde, komute
i t. d.; bravar bi mogao načiniti kojekakove ključe i ključanice te lokote; kipar razne
kipove i likove, a tako po prilici i klesar; tokar pa i stolar mogli bi narediti kojekakovu
drveninu, dakako sve u malom. Da svaki nešto dade, evo lijepe sbirke !


Dobro su došle i razne knjige, jer je red, da se slijepcem što šta čita, kao
recimo pripovijedke, povijestnice prirođopisne crtice i t. đ.


I naša mlade ž može ovdje pripomodi. Manji bi mogli praviti razne likove i
laglja tjelesft iz Ijepenke, vedi bi već težja tjelesa (ledce) mogli praviti iz Ijepenke,
pa i razne fizikalne modele, kljukane životinje i t. d. Take bi vrijeme ne samo ugodno,
ved i koristno sproveli, a mogli bi se podičiti, da su za obde dobro doprinesli koj darak.


Naša družtv a i umjetnic i mogli bi prirediti posebne zabave, produkcije, a
čist prihod namijeniti uzgoju slijepaca. Imovn e pako obćin e mogle bi takodjer
pridonijeti koju svotu u tu svrhu. Tako bi sve malo po malo mogli urediti cijelu sbirku
učila. Bude li ođ koje stvari više po komada bolje je, nego samo jedan.


Svaki darak, izuza m novca , molim poslati na moju adresu, a imena darovatelja
bit će oglašena. Od priposlauih darova uredjivat du odmah sbirke, te du uredjene
sbirke predati visokoj vladi sa imenikom darovatelja. Novce bi mogli slati, pa i druge
stvari, ako je komu sgodnije: „odboru za uzgoj gluhonijeme djece" u Zagreb, označiv
naime, da je pošiljka ođredjena za obuku slijepaca, jer u protivnom slučaju pripada
sve obuci gluhonijeme djece. Hode li tko opredijeliti polovicu svoga dara gluhonije
mirna, a drugu slijepima, čast mu svakako sa obije strane.


Takovim bi načinom po prilici svatko mogao bar nešto pomodi, te kad smo po
postotnom broju slijepaca ved na drugom mjestu u Evropu (14´20´´/|, na 10.000 žitelja
ili 2.688 slijepaca), da nijesmo bar zadnji u Evropi u uzgajanju slijepaca. Želi li tko
šta pobliže znati ili ako imade ino kakovo pitanje, koje bi spadalo na uzgoj i obuku


slijepaca, odgovorit ću uvijek rado sa najvećom pripravnošeu, samo molim priložiti
trošak za poštarinu.
U Bukevju, p. p. V. Gorica, mjeseca listopada 1888. Vinko Bek, učitelj.