DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1888 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 515 Natječaj.


Na temelju odobrenog vis. kr. zem. vladnom naredbom broj 13.496 od


16. travnja t. g zaključka gospodarstvenog odbora imovne ove obćine od 13.
ožujka 1888. točka 17. zatim na temelju naredbe vis. kr. zenialj. vlade broj
35.509 od 26 rujna t. g razpisuje se ovime za popunjenje ispražnjenih u
obsegu ove imovne obćine sljedećih službovnih mje.sta, n.tječaj:


a) Kotarskog šumara kod III. kot. šumarije u Garešnici;


b) šumarskog pristava kod I. kot. šumarije u Čazmi; eventualno


c) šumarskog vježbenika kod podpisanog ureda.


Sa ovimi mjesti skopčana su sljedeća godišnja beriva:


ad a) plaća od 600 for. s pravom promaknuća na 800 for. nakon defi


nitivnog imenovanja (nakon kojeg imenovanja dotičtiik takodjer u uživanje odštete
za deputatna zemljišta od 36 for. stupa). Zatim stan u naravi, eventualno stanarinu
od 150 for., paušal od 360 for za uzdržavanje konja, paušal od 45 fr.
za nabavu pisaćih potrebština te za razsvjetu grijanje i čišćenje pisarne, nadalje
42 pr. met. ogrievnih drva na panju za vlastitu i za potrebu pisarne,
konačno pravo na zaračunanje stegnutih dnevnica za slnžbovno putovanje prema
naredbi vis. kr. zem vlade broj 28.983 od 28 srpnja 1885, .:


ad b) Plaća od 360 for. stan u naravi ili GO for. stanarine i pravo na


zaračunanje dnevnice od 1 for na dan kod vanjskog službovanja.


ad c) Plaća od 365 for.


Natjecatelji imadu izpravami dokazati, da su svršili nauke na kojem višjem


šumarskom učilištu (oni ad a) da su uz to položili višji državni izpit za samo


stalno vodjenje šumskog gospodarstva) zatim da su podpuno zdravi i fizično za


službu sposobni i da su hrvatskom jeziku u govoru i pismu podpuno vješti.


U pogledu imenovanja, mirovine i obskrbe, kao i obveze polaganja služ


bovne jamčevine u iznosu godišnje plaće valjaju ustanove članka 20. zakona


od 15. lipnja 1873. odnosno § 6.—§ 9 zakona od 11. srpnja 1881.


Prvenstvo imadu natjecatelji, koji su kod koje krajiške imovne obćine u
istom svojstvu služili.
Valjano obložene molbenice imadu se propisanim putem do 7. studena


t. g. podpisanom uredu podnieti.
Gospodarstveni ured imovne obćine križevačke.
U Belo varu, 7. listopada 1888.


III. Potvrdi 0 uplaćenih novčanih iznosih.
u ime družtvenoga prinosa za tekuću godinu uplatiše u tredem trimestra
u družtvenu blagajnu, što pođpisano predsjedništvo p. n. g g. 61anovom potvrdjuje :
Članovi utemeljitelji: A. C.´rych u Mttrovici 100 for. — Vlastelinstvo
Mitrovica kod Požege 50 for.