DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1888 str. 5     <-- 5 -->        PDF

A kako mi u Hrvatskoj stojimo u tom pogledu, to je stvar obće poznatd.
Nemile posljedice haranja šuma prikazuje nam najbolje naše Primorje, naša
gornja Krajina i naše Zagorje. Krajevi, o kojih i poviest i tradicija svjedoči,
da su nekada bili plodni i prirodno u svem bogati, sada su pusti i neproduktivni
usljed haranja šuma. Pučanstvo Primorja i gornje Krajine, kraj svojih
duševnih i tjelesnih vrlina, uz povoljni položaj uz more i blizu mora, moglo bi
biti najimućnije, da nije zla, koga nije kadro ni najvećim naporom tjelesnih
svojih sila ukloniti, naime posljedice haranja šuma radi koje se priroda sada
osvećuje neodoljivom silom.


I u nas opaža se slabija brodivost rieka, mi imademo bezbroj suhih potočnih
korita, koja se samo onda napune vodom, kada se uslied oluje i plahe
kiše obore bujice s visina. Prirodni kanal:, koji su nekada bili prava blagodat
po čitave krajeve, sada su obumrli, te samo njihova suha i pusta korita pokazuju,
da je u davno doba bio to potok s mnogo vode, koje sada najveći dio
godine uzalud ondje tražiš. I u nas ima dosta pješčana neplodna tla, koje je
nastalo uslied naglih bujica i neobuzdanih vjetrova. Takova tla puna je gornja
Krajina i ono je uzrok stradanju ondješnjega pučanstva.


Daleko bi pošli, ako bi htjeli ovdje obširnije govoriti o uzrocih šumskoga
haranja. U glavnom dadu se navesti dva razloga; neukost i opakost pučanstva
s jedne strane, a s druge strane sebičnost i koristoljublje vlastele. Haranje
šuma u hrvatskom Primorju datira se iz davne dobe i zna se, da su naše
primorske šume sječene radi gradnje brodovlja, a najbolja mušterija bijaše silna
njekad mletačka republika, u svoje vrieme prva pomorska oblast. Krajiške
šume postradaše konačno u novije vrieme, žalibože pod krajiškom upravom,
koja je u opustošenih gornjo-krajiških šumah ostavila najžalostniji trag svoje
dielatnosti. Dok ovdje u gradjanskoj Hrvatskoj i Slavoniji nije nitko ni snivao
0 kakovoj šumarskoj službi, bila je ona u bivšoj vojnoj Krajini odavna već
organizovana, pa za čudo u gradjanskom dielu Hrvatske i Slavonije bile su
šume sve do novijega vremena sačuvane od pustošenja, dočim su u gornjoj
Krajini uzprkos obsežno organiziranoj šumarskoj službi mjestimice doista poharane.
(Tomu mjestimičnom pustošenju šuma krivo je samo pučanstvo, koje
unatoč svijuh mogućih šumsko-redarstvenih mjera, sveudilj napada na obližnje
šume, paleć drvlje i krčeć šumište u svrhu poljskoga gospodarenja. Žalostne
takove primjere pruža nam žalibože zadosta okolica oko sela Zaborski, Močila
i Ljubča, ter i Vališsela u obsegu modruško-riečke županije. Uredn.).


U gradjanskom dielu naše domovine počelo je haranje šuma
upravo u vrieme, kako je uveden u kriepost šumski zakon. To
je velika doduše ironija slučaja, ali je sbilja tako. Pod konac absolutne vladavine
i onda sve dalje učestale su prodaje šuma u veliko, koje po sebi nebi
štetne bile, da su se šumske izsječene površine iz nova pomladjivale, mi jer
to nije učinjeno, svaka takova sječa morala se je smatrati pustošenjem, a da
to jest, dokazuju posljedice, koje osjećamo u poremećenih klimatičkih i kulturnih
odnošajih. Novčane neprilike naših veleposjednika namamile su u zemlju