DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1888 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 473 —


nalike haranju, dok napokon sa neslužbene strane stigne prijava zemalj.
vladi, koja mora tada da zahvati u tečaj stvari. Pogledom na to bilo bi vrlo
koristno, da strukovni organi zem. vlade periodično zalaze u županije i tamo
ne samo šumarsku službu u užem smislu, nego i gospodarenje sa šumami
strogo nadziru. Bude li se dalje opazilo, da se pomno bdije nad narodnim
blagom, našimi šumami, nadamo se, da će biti i haranja šume manje, a tim
manje i nemilih posljedica, koje za pustošenjem šuma izostati neobičaju.


U prvom redu je glavna dužnost šumarsko-upravnog osoblja,
da budnim okom bdije nad tim, da se šume ne samo racionalno rabe, nego
takodjer i postupice goje i gaje, šumske branjevine najstrožije čuvaju od napadaja
stranil.; nadalje pako, da podredjeno lugarsko i pomoćno-tehničko
osoblje točno i savjestno vrši svoju službu. Tim načinom stati će se uspiešno
na put haranju šuma i svakoj daljnjoj neurednosti u šumskom gospodarenju!
Opazka uredničtva.


Nješto 0 procjeni žira.


Piše šumarnik Mijo Radošević.


Poznato je, da su negda žirovine naših šuma veći prihod davale, nego
što ga davaše svojim glavnim užitkom; s toga je naravno, da su procjene i
takove prodaje šumarom zadavale dovoljno posla. Uzprkos toga bivalo je i biva,
da je ova trgovina što no kažu: „kupiti mačku u vreči".


Unovčivanje šumskih dohodaka još daleko zaostaje izpod efektivne vriednosti,
a krivci toga sami su šumari. Zašto ratarstvo razmjerno veći prihod
daje, nego što ga davaju šume, neka razjasni ovaj primjer:


Dokazano je, da je hranivost raži napram žiru kao 1 : 0´44, pa ako stoji
1 metrički cent raži 5 lor., to bi stojao tada 1 nietr. cent žira 2-20 for. ih
1 hekt. 1"34 for. — nu plaća se samo sa 10—50 novč. A što da kažem o
ovogodišnjoj bukvici, koja se po hektolitru niti sa 5 nvč. prodati neće?!


Nerazrajerje ovo slično je za pašu, drvarinu i t. d.; samo što se eto
vriednost hrastovine od dana do dana približuje maximalnim cienam, pa zato
budi hvala šumarom, koji traže temeljnu podlogu u procjeni i prodaji.


Procjena i prodaja drva može se mnogo laglje obaviti, nego što to biva
kod procjene i prodaje žirovine, a u koliko sam proučio razne načine šumara
kod takove procjene, mogu odtud zaključiti, da se od takova posla svaki
šumar leca.


Recimo, da se svinje u šumah prehranjuju od 1. listopada do 15. ožujka
i da svaka na dan 45 litre žira potroši: to bi činilo svake god. kod 470.000
komada krmadi, u žirenju nalazeće se, doista ogromnu kolikoću žira, te premašuje
svakako 1"5 miliona for. vriednosti.