DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1888 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 474 Ova
svotica potiče nas na razmišiji.nje, da se moramo svojski baviti sa
procjenom žira i da imamo uložiti sav mar i znanje u to, da taj znamenit
plod naših šuma što bolje unovčimo.


0 quantitativnoj procjeni žira i roviša (gljistarine) progovorit ću dogodice;
nu mnijem, da bi naše šumare zanimati moglo i razvrstanje žira, za to ču
ponajprije koju reći o quallficiranju toga ploda.


II tu svrhu priobćujem list gosp. profesora Kiseljaka, koji o tom meni
sliedeće piše:


Krmad se može hraniti žirom svježim t. j . priesnim ili sušenim; nu ne-
Bmije se nikada samo žir krmadi kano hrana davati, a da nebi pri tora bilo i
promjene u drugoj hrani i krmi.


Kod kuće hrani se krmad najbolje repom, korunom ili kukuruzom tako,
da od dnevne množine i potrebne hrane sam žir iznaša V» ~" ´/^ od hranivoga
kvantuma.


U šumi traži krmad već instinktivno ili po vlastitom nagonu uz žir i
drugu hranu, koju nadje rovanjem u tlu.


Za hranu u stajah najbolje se rabi sušeni žir i tada smrvljen (geschrottet),
te pomješan sa vodom i polovinom primjesa koruna, ili kukuruze, ili kukuruze
i zobi (Haferschrott). Pošto sam žir krv krmadi jako razdraži i upali, to nesmiju
manjkati nuždna napojišta i kaljuže.


Na srednje se krmče računa na 18 tjedana 5—6 hekt. žira. (Obermastzeit)
t. j . pod tim razumjevamo samo želud (žir) ili bukvicu. Dočim u rovišu
(Untermast) nadje krmad ličinke, kukce, jednom riečju insekte, korienje i t. d.
raznu drugu hranu, koja ublažuje nutarnju toplinu i vrućinu u tielu nastalu
kroz hranitbu samim žirom.


Hrani li se krmad, kao što to obično i biva istodobno žirom, kano što
i u rovišu nalazećimi se ličinkami i zareznici i korienjem, to treba za
podpuno utovljenje 11—12 nedelja kod prije spomenute iste množine žira.
Svježi i frižak žir imade dvostruku hranivu vriednost od običnoga koruna.


Žir imade mnogo dušičnih tvari, te se samo ovimi nemože krmad hraniti,
već mora potražiti i takovu hranu, u kojoj je sadržano i ugljičnih hydratah,
koje na pr. nadje u korunu, kukuruzi, korienju, bilju i t. d.


Da će nadalje sama vrst žira, da li je lužnjak, gradun, cer, sladun itd.,
kao što vrst i pasmina krmčeta, podnebje i potrebita vlaga veoma na množinu
i količinu dnevne hrane uplivati, razumieva se samo po sebi.


Zato i mjestimice učinjen experiment nebi mogo za sve mjestne odnošaje
neoborivo stajati i valjati.
Podatci saobćeni Vama po gosp. Pfeifferu mogu aproximativno sasma
dobri biti.


Dielimo li 6 hklt. kroz 18 tjedana, tad đodje na dan nešto preko 4-5
litre žira, tako će i biti. Znanstveno pako ustanoviti, koliko od te hrane predje
u samu krv živinčeta, koliko se neprobavljeno izmetinami izlučuje, izpariva
kožom i izdiše, nije moći od drugud saznati, nego od „pokusnih postaja."