DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1889 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 264 —


takovim šumama, polažu prisegu i odgovorne su 7/A sve, što nije u stanovitoj
šumi prema odredjenim pravilima učinjeno. Da se s kojom šumom uzmogne
tako postupati, treba da to odredi mjestna politička oblast na prijavu mjestne
obćine ili osoba, koje su neposredno interesovane, ili da se sazove komisija,
koju sačinjavaju zastupnici mjestnih obćina, interesovanih osoba i vještaka. Za
slučaj potrebe prestaje na takovu šumu svako pravo kmetstva,


U šumama, na kojima leži odplaćivanje kmetstva, uredjuje se plan gospodarstva
na zahtjev posjednika šume ili posjednika kmetstva saslušavši obadvije
stranke i ranienje vještaka. Nijedna šuma ne smije se bez posebne dozvole
obratiti iia što drugo- Kod takovih dozvola treba da se uzima obzir ne samo
na interes šumske kulture, nego i na interes seoskoga gospodarstva (poljodjelstva)
i na to, da se ne smanji izvor za podmirivanje potreba šumskoga
materijala. U državnim šumama treba da se poslie sječe do gola šuma opet
najdulje za pet godina pokrije novim nasadom; u privatnim šumama može se
dozvoliti dulji rok. Nijedna se šuma ne smije opustošiti, t. j . ne smije se u
njoj voditi takovo gospodarstvo, koje })rieči daljnje rastenje šume ili ga sasraa
onemogućuje. Zabranjena je takodjer takova sječa, poslie koje bi susjedaa šuma
bila izvržena navali vjetara.


Ako bi sječa do gola mogla sa sobom povući zasipavanje pieskom, ili ako
je šuma na vrbuucu visoke gore, onda se siečenje obavlja u uzkira redovima
ili se provadja prieborna sječa nastojeć, da posječeno drveće izmieni odmah
novi podmladak, U šuman)a, koje su uz obale rieka ili na gorskim sklonovima,
treba takodjer paziti, da se siečenjem ne ošteti tlo. Pasenje blaga, pobiranje
lišća i način siečenja takodjer je ograničeno u svim šumama. Jednom riečjii:
sve državne i privatne šume treba da upravljaju tehnici i da se u njima vodi
pravilno šumsko gospodarstvo.


Još više zahtieva badenski zakon od 1854. Za pet godina od dana,
kada je zakon izdan, treba da se svaka šima snimi na plan i ograniči trajnim
medjašnim znakovima, Siečenje se ne smie obaviti bez naročite dozvole; zabranjuje
se uništavanje i oštećivanje šume nevaljalim gospodarstvom; nijedan
dio šume ne smije biti ne nasadjen; sve čistine, svi suvišni putevi i staze
treba da se zasade.


Siečenje, obradjivanje i izvažanje šumskih produkta ne smije se obavljati
noću, isto tako i pasenje blaga Sječu do gola dozvoljava državna šumarska
uprava. Poslie sječe treba da se šuma opet zasadi. Samo se sobom razumije,
da po ovom i po dosada navedenim zakonima prekršitelji bivaju kažnjeni, no
po badenskom zakonu može država uzeti šumu pod svoj nadzor.


Badenski posjednici šum^l treba da drže kod svojih šumu pouzdanu stražu,
koju u sporazumku s mjestnom šumarskom upravom namješta ])olitička oblast,
no mjestna šumarska uprava može stražu odpustiti; napokon je straža privatnih
šuma dužna dojavljivati mjestnoj šumarskoj upravi sve, što posjednik šume u
.šumi radi, a što možda nije u suglasju sa šumskim zakonom. — Šumari obćina