DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1889 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 269 ™
Ovu tvrdnju obrazlaženi sliedećiiB:


Šumarevo je poslovanje tako obsežiio i ra;zakon od ^. 1881. o iinovnili obćinah sa Bvojijni naputci i suviše jasno dokazuje,
a osini toga je zvanje šumarevo samo po sebi pogledom na njogovu bitnu ^^adaću
takove vrsti, da će mii malo ili ništa vremena preostati ^prigodom njegovog
vanjskog službovanja´´ za obavljanje doznaka, drva u privatnih grmovih; a s
druge strane i sama formacija terraina donekle mjestinice nedop li^ta, da on uz
mučne svoje poslove, koje u prvom redu danomice obavdti mora, jos i doznačivanje
drva u privatnih grmovih obavlja.


Ako se uzme još u obzir i to, da su privatni grmovi često udaljeni od
šume, u kojoj šumar svoje poslovanje obavlja, onda po gotovo iv jnože šumar
prigodom svoga vanjskoga službovanja takove poslove izvadjati, b^´Z da zanemari
svoju glavnu službu, koju bezuslovno obaviti mora.


0 tomu su šunnri sigurno i vSuviše osvjedočeni, osobito oni, koji svoju
službu vršiti moraju u brdovitih i gorovitih predjelih.


Razmatramo li nadalje još i pojedine ustanove naredba, koje su izdane
glede doznačivanja drva u privatnih grmovih, onda ćemo naći i takovu ustanovu,
koja odredjuje, da se imadu kod obć. poglavarstva osam dana prije prijaviti
one stranke, koje žele, da jim se na vlastitom zemljištu nalazeća se drva izvide
i propisane izvoznice izdadu.


Po ovoj ustanovi imao bi šumar od 8 do 8 dana ovakove poslove obavljati.
Ali ako promotrimo tu okolnost, da je područje sumaran više pol. obćinah razgranjeno,
onda ćemo lahko pojmiti, da bi šumar u tjednu prema ovakovim prilikam
imao na više mjestah poslovati, sbog izviđa drva u privatnih grmovih.
S toga mnijem, da se takovo poslovanje nemože uvjek ili posvud obaviti prigodom
drug^ ga vanjskoga službovanja po šumaru, jer ili neće šumar inuiti slučajno
posla u kojem kraju, u kojemu bi mogao takav izvid obaviti, ih neće im iti za taj
posao takovom prigodom vremena, jer mu \´alja glavne službene poslove svrstvovati,
a podnipošto ođnemariti svoje glavne poslove sbog manje važnog posla,
kao što je izvid u privatnih grmovih sbog doznake drva.


Iz svega toga proizlazi dosta jasno, da šumaru za obavu takovih poslova
i izvide nepreostaje ništa drugo, nego sjesti u kola i cio dan baviti se samo
s onakovim izvidom.


A na čiji račun da putuje šumar? Ako bi morao na vlastiti trošak ili na
račun pripadajućega paušala putovati, onda će opet svoju glavnu s\rhu u više
slučajevah morati podrediti nuzgrednoj svrbi, i to stoga, što on izvide u privatnih
grmovih sbog doznake drva mora obaviti, bez da mu stranko za taj posao plate
ili inako nagrade, dočim mu se za obavljanje njegovih pravi h službenih poslova
ipak plaća uz putni paušal još i dnevnica.


Odtud sliedi, da je za šumara ovakov bezplatni izvid vrlo nepovoljan, a
uz to je i gospodar, koji šumara plaća, takodjer prikraćen, budnć šnmar na
njegov račun obavlja takove izvide u privatnih grmovih, trošeć putni paušal na
poslove, koji se uetiču pravog gospodara, kod kojega služi i plaću bere.


19