DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1890 str. 39     <-- 39 -->        PDF

, — !35 — ..


žalu´ gustom šumom obrašteija. U iztoinoj Kanadi smatrija se šume najvećim
zemaljskiĐi blagom, pa da ih izcrpe, radi ondje 637 pUaaa velikogi sloga.


Najvažaije je drveće: kanadski crveni bor (Pinus resiaoža Sol), komu
se drvo veoma cieai, jer je čvrsto, trajao i jer su mu vlakna fina; amerikanski
bor (Tsuga. canatensis Carr), od kojega se prave hrapave daske te mu kora
ima mnogo treslove kiseline; amerikanski jasen, bridni briest i sladki javor.


Pogled na 1889.


Pri kraja 1889. uze se u pretres´ pitanje ´za osnivanje šumarskoga doma
u Zagrebu.


Zaključkom prošlogodišnje šumarske skupštine, povjeri se izvedenje ovoga
pitanja upravnome odboru. Medju tim, mi držimo za nmjestno, a uprav i za
dužnost naše mnienje izreći, koje bi uz mnienja drugih prijatelji ove ideje
služilo za podlogu, a uprav i olakšalo samo rješenje ovoga pitanja.


Prije svega moramo reći a i priznati, da će sa velikim tegobama izvedenje
ove ideje skopčano biti, ali se mora i to priznati, da u opšte nije poznato,
šta se sa udruženom snagom i slogom postići nemože.


Poznato nam je i to, da svaka novotarija mora njeke uzuelne fraze preživjeti,
ali kao što smo gore napomenuli, prava volja te , uzajamni rad i ovo
savladati mora.


Predlagao imajući u vidu, da se sve znanosti u Zagrebu kao prvom gradu
našem koncentrišu, obzirom pak, da s dana u dan sve teža existencija biva,
izrazio je želju, ne bi li rečeni dom mogao i kao konvikt za djecu šumarskih
činovnika služiti, naime, da se time omogući^ da šumarski činovnici sa omanje
troška mogu svoju djecu školovati.


Mi ovu zamisao za umjestnu i koristnu smatramo, izvedenje iste odvisi
od okolnosti, koje su skopčane u opšte sa izvedenjem šumarskoga doma.


Sama pak liepa pojava, da su prisutni članovi kod poslednje šumarske
skupštine prihvatio u opšte ovu zamisao dragovoljno a po mogućnosti upisali
priloge, daje dovoljnog dokaza, da se je i djelotvorna volja za izvedenje iste
pokazala.


Šta će pak gradnja šumarskog doma liOŠMis odvisi od načela, kako će
se izvesti, da li jednostavno kao šumarski dom ili u jedno i kao konvikt«
Dakle volja je tu, ali ~ samo da ovog „ali" nije, no kako je on jedan
od najglavnijih faktora, to htjeli nebtjeli, moramo reći „ali da je novea."
Ele opet spoticanje o novcu, pa hajd da i o tom najglavnijem faktoru
koju reknemo.


Naš dični grad Zagreb dao bi za stalno nužno zemljiIte^te^^pjatno.


Kod prošlogodišnje šumarske skupštine upisano je u tu ciel 1860 far. i
to kao prilog od tada prisutnih 25 članova, što sarazmjeruo ođpađa na jednog
člana okruglo 70 for.