DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1890 str. 40     <-- 40 -->        PDF

- 136 —
ČiuoviHČtva šumarskog u obće u Hrvatskoj i Slavoniji imade preko 30 0,,
pa kada se uzme popriečnx da svaki u ovu ciel priloži 50 far., koja svota
nije zamašna, činilo bi ipak ukiipiui svotu od 15000.


Mi moramo prvi žrtve doprineti, a onda tek možemo tražiti i očekivati
pomoći sa druge strane.
Poznato nam je, da kod ojekik vlastelinstva postoji uzus, da kod svake
dražbe ili u opšte kakovog poduzeća, mora dotični, izvjestnl postotak od dostalne
svote posebce uplatiti, koja svota ide u korist njihovog činovuičtva. ´
Držimo za stalno, da bi kako uprava državnih tako imovnih krajiških i
urbarialnih obćina, vlastelinskih te i manastirskih šuma prihvatila, te dozvolila,
da se u dražbeni ili jeftinbem zapisnik jedna točka inese, koja bi dotičnog
dostalca, zakupnika ili poduzetnika obvezala, da pored dostalne svote na ciel
gradnje šuniar&kog doma izvjestni postotak uplatiti ima.
Naravno, da bi se predhodno glede ovoga morala izdjejstvovati dozvala
od visoke kralj, zemaljske vlade.
Prama dosadaBJem može se aproksimativno uzeti, da svota prodaje ili u
obće šumskog poduzeća iznosi godišnje mnogo više, no uzmimo kao srednje
tri miliuna, te uzev samo i/,o/
/o činilo bi svotu na 7500 for. godišnje. Kako bi
dugo ovaj doprinos trajati imao, ođvisilo bi od svote, šta bi gradnja upitnoga
doma koštala.
čim bi se ovaj predlog oživotvorio i izvedenje šumarskog doma bi stalnim
postalo, i bi se odmah izvedenju pristupiti moglo, jer kod takova stalna godišnjeg
prinosa lako bi se potreban novac na amortizaciju smoći mogao.
Mi rekosmo jednu u dobroj namieri, a držimo, da će se i koji drugi
prijatelj naći, koji će bolji i praktičniji način pronaći.
Ta i smrtnoj boljetici češće nadje se lieka, a kako da mi zdravi i čili
čvrstom voljom i zajedničkom slogom nebi ovu prepona savladali i do cilja
došli. (5,


" ´ " ´ «-*-´ f^^ —L. ».^nJLa l!!/!!kii„„


Družtvene viesti.


Sjednica upravljajućeg odfoora mšega šumarskog dnižtva obdržavana je dne
´^^^J^^;^ \S-u družfcvenili prostorijah pod predsjedanjem družtvenog predsjednika


t ""^J´i .. r^^´ ^ ""^"^^^ ^´^´´^´´´ P^´´^"*^^ "^´´"^^^^ ^´^- odbornici: J. Eftin´^er, R.
Maeb , I . C.rund F. Z. Kestergnnek, J. Kolar, V. Kar-ki, A. BoreticM M. Vrbani<5.
Zap.SB.k posljednje odborske ajednice od U.siečnja t. g. bude be. primjetbe ovjerovljen.
Zatim je zaključeno sljede^^e : I. družtvene pripon.ocne znklade podieljeoa jt pri
™n a podpora u .no.n od ] 5 fov. ndovi Albertini ćelija ob.iromna viogobro uu
..votžud, loja je osU.h .za pokojnog cica Auiu.a Oebje u velikoj oskudici