DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1890 str. 41     <-- 41 -->        PDF

137 ™


Šumarsko dnr/tvo pristupi nakladi z^ podponi ubogih slnfiatelja gospodarskošumarskog
BČiliŽta u Križevcih kao uteradjitolj s iznosom od 10 for.
Izim raznih dopisa, koji bjelui u sjednici priobćoiil, istaknuti nam je cif njeni dopis


upravljajućeg odbora brvat.-slavonskoga gospod. dmžtva u Zagrebu, kojim naš(^ driižtvo
pozivlje na sudjelovanje kod kok-ktivne izložbe god. 1891. u Zagrebu ;^kao Slanovi ti
centralni odbor izabrani su Jednoglasuo gg.: M„ Durst, M. Vrbanić i F. Ž. KeBterSauek.
Konačno bude pro^^utauo izvješće odbora ad boe, koji je imao zrt^lo ]>roauditi


o nai]aaknu(?u sredstva za podignute žumarskoga doma u Zagre-bu, a koje iKVJesf^e je
uzeto predbodno na znanje. — Za tim bje sjednica zaključena,
zahvala. Smatram si za osobitu dn/.nost, da ovim u ime svoje i ra^eviijene
cieie obitelji izjavim najusrdniju zahvalu dičnom na 6 em gurtiarskom družtvii,
naročito pak onoj p. n. gg. r ep r escn t an t o m (o^a slavnoga družtva, koji su povodom
smrti mojega nezaboravnoga brata Franj e Rossipala , kardinal-nadbiskupskog
šumarnika, preminulog dne 2„ siečnja 1800. u Zagrebu, položili krasan vienac
na odar pokojnika u ime rečenoga družtva, ter ga u velikom broju })opratiii do hladna
groba, izkazav tim milom mojem bratu, kao svojem utemeljiteljnom elanu, osobitu počast.


U
Zagrebu, 2. veljače 1890. Eduar d Fwoasipal,
kr. šum, taksator.


Šumarsko i gospodarsko kiijižtvo.


Gojenje pastrva. Naputak za praktične ribogojce i gospodare napisao M a t ij a


J. Dudan , narodno-gospodarstveni spisatelj i pravi Član njemačkoga ribarskoga dnižtva
VL Berlinu, Zagreb 1890, Tiskara Scholz i Kralj. Vlastita naklada. Oktav. 15 strana.
Ciena 20 novč„
Do sada nema u brvatsko-srbskom jeziku pisane knjige o ribogojstvu, pak s veseljem
pozdravljamo onu malu brošuru o gojenju pastrva, koja će dobro doći uasim
šumarom, vlastelinom, občinam i gospodarom. Popularnim jezikoni opisuje gosp« Duda n
sve, što se tiče polučeuja ribjih jaja i odgoja malih ribica domače i kulifomsko pastrve.
Ovu knjižicu bi morao Imati svaki hrvatski šumar, da, si može nabaviti spreme za odgoj
jaja i ribica i puštati svake godine nekoliko hiljada mladih pastrva u gorske potoke,
rieke i jezera.


ll^ema dvojbej da <5e svaki šumar, kojemu če moči kotarska oblast svjedočbu
dati, da je pustio na hiljade malih plemenitih riba u naše vode, po predlogu Iste kotarske
oblasti dobiti iz zemaljskih sredstava remuneracijUj kakovu dobivaju cislitavski
šumari od cislitavske vlade.


Knjižica dobiva se uz cienu od 20 novo. kod spiaatelja u Zagrebu, Demelrova
ulica br. 12. Dr. Čech,


Lovstvo.


Množina ubijene grabežljive zvjeradi, sa koju je novčana nagrada isplaćena.
Po naknadno stigavsirai izvjcSdi kr. županijskih oblasti ubijeno je u zadnjem
polugodištu 1889. grabežljive zvjeradi, i to: u području županije li eko-kr b a v s k e
5 medjeda, 21 stari vuk, 1 vučica i 5 mladih vukova, 209 lisica. 1 divlja mučka i
88 kune; u području županije r i e eko - m od r u šk e 3 vuka, 17 lisica, 4 divlje
mačke i 1 kuna; u području županije sricmske 9 vukova, 2 mlađa vuka, 26
lisica, 2 divlje mačke i 1 kuna; u području županije p o 2 e ž k e 7 \^jkova, 1 vučica,
14 mladih vukova, 9G lisica, 12 divljih msčaka i 12 kunu; u području ž ups


nije zagrebačke 5 mladih vukova^ (>8 lisica i 2
kane; a području županije