DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1890 str. 42     <-- 42 -->        PDF

^ 138 —


belovarsko-križevaSke 1 vuk, 3 vuSIce i 2 mlada vuka; n području župa.
Bije virovitičke 1 vučica; u području gradskog poglavarstva petriBJskog
4 lisiee i 1 tvorac; u području grad, pogl. brodskog 6 hsica i napokon
u^području grad, pogl kostajniekog 2 lisice. Ukapno 7 medjeda, 55 vukova,
428 lisica, 19 divljih mačaka, 99 kuna i i tvorac.


Za ovu ubijenu grabežljivu zvjerad izplacena je novčana nagrada, i to : u području
županije ličko-krbavske 217 for. 50 novč., u području županije riečko-modruske
51 for. 15 novč.; u području županije sriemske 73 for. 50 novč.; u području županije
požežke 13 for.; u području županije zagrebačke 45 for.; u području županije belovarskokriževačke
32 for,; u području županije virovitičke 8 for.; u području gradskog poglavarstva
petrinjekog 3 for.; u području gradskog poglavarstva brodskog 3 for. i napokon
u području gradskog pogl, kostajničkog 1 for. Ukupno 566 tor. 15 novč. Y;E.


Osobne viestL


Imenovanje. Šumar, vježbenik Dragutin Mocna j imenovan je deiinit. šumarskim
pristavom kod petrovaradinske imovne občine.
Nadalje imenovani su kod otočke imovne občine podlugari: Timo Skenžič ,
Tome StarČević, Staniža Božauić i Mate Žiljar definitivnimi lugarima,


Ivan Kadoševič, Petar KovaČevič, Lovre Lemič, Ivan Dubravčič,
Rade Božičković, Arsenija Pribič, Obrad Vuksan i Matija Špoljarič imenovani
su defin, podlugarlma, jer su položili dobrim uspjeliom lugarski izpit.


Umirovljen je lugar Ivan MalČič otočke imovne občine na raČuu mirovinske
zaklade za lugare iste imovne občine.


Umro je dne 18, siečnja t. g. lugar otočke imovne občine Josip Hodak.
Pokojnik bje tek pred kratko vrteme umirovljen, a sada če po statutik mirovinske
zaklade za lugare otočke imovne občine odmjerenu mirovinu uživati udova s djecom.


Sitnice.


Nagrade za podignuće gajiea na Krasu. A.) Dobili su godine 1889. iz
autonomnog budgeta u području kr, kot. oblasti G-ospič: Jure Pavičič,
obč. ingar iz Smiljana 30 for., Ilija Srđar iz Kule 20 for., Luka Kovačevič iz Mušaluka
20 for., Petar Biijan iz Mušaluka 15 for,, Ivan Stipac, učitelj iz Smiljana
20 for.j Mile Oklobžija, učitelj iz Medka 15 for., Ivan DevČič, učitelj iz Gospića
15 for., Marko Zdunič, učitelj iz Smiljana 10 for., Nikola Zastavnikovie, učitelj is
Osika 10 for., Luka Pejnovič iz Bužima 20 for., Mile Lisac iz Mušaluka 10 for.,
Dmitar Bakič iz Ostrovice 15 for., Blaž Dokozič iz Cesarice 12 for.. Jerko Čanić iz
Kaniže 15 for., Nikola Uzelac, obč. lugar u Kuli 12 for., Nikola Kosanovič, obć. lugar
u Kuli 12 for,, Vicko Smojver iz Cesarice 8 for., Fabo Smojver iz Cesarice 8 for.,
Mile Eatkovid iz Mušaluka 10 for.


U području kr. kot. o blas ti Gra ča c: Marko Marčetič iz Vrela 10 for.,
Ivo Marčetič iz Vrela 20 for., Stevo, Glišo i Nikola Došen iz Tomingaja 35 for.,
Simo Mandič iz Zeraianje 15 for., Rade Bandić iz: Rudopolja 35 fon, Jovan Mudrinić
iz Brdjana 35 for., Dane Narančič, Ingar u Srbu 25 for., Dane Gjukič iz Suvaje
25 for Petar Ciganovič iz Srba 20 for., Pajo Omčikus, kr. poštar u Srbu priznanje,
Dane Dronjak iz Vrela 12 for., Marko Dronjak iz Cerova dola 18 for., Dane Jokie
IZ Prljeva 25 for., Todor Marčetič iz Zrmanje 20 for,, Ilija Brkič iz Zrmanje 16 for,.
Lazo Kesič IZ Graba 40 for., Nikola Prodanovič iz Vrela 10 for,, Pavao Budimir iz
Vrela 20 for,, Mileta Budimir iz Zrmanje 15 for., Joso Martinovič iz Koma 20 for.


Junca Ludinur .z Vrela 20 for,, Miieta Marčetič iz Vrela 15 for,, Pavao Brkljač i^


fomrdljivca 15 for,, Petar Jovanič iz Popine 20 for.