DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1890 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 253 —


c. Ž i r 0 V i n a.
Žirovina bijaše već od početka nosivosti hrastovih visokih šuma uviek
najglavnijim šumskim nuzgrednim užitkom, i to ne toliko sbog — doduše prilično
velikog — novčanog prihoda, koji je pružala, već poglavito sbog množine
krme, koja je narodnomu gospodarstvu uviek dobro došla.


Dok su još visoke hrastove sastojine obuzimale znatno veće površine nego
danas, bavilo se domaće pučanstvo u velikom mjerilu uzgajanjem svinja, pak
je za onda ono bilo jedini konsument žirovine, premda je uživalo u tom pogledu
služnosti, radi kojih si je moglo uzgajati dovoljan ustanovljen broj svinja
za vlastitu porabu.


Stoprv kasnije, kad se uzg«j svinja ovdje umanjio, a i površine hrastovih
sastojina znatno suzile, postade žir i za strane predjele predmetom trgovine
kao krma i za usjev, pak mu je od tog doba i ciena razmjerno znatno skakala.


Statistički podatci o rodnosti hrastovih sastojina izkazuju, da je bila žirovina
u razdoblju od god. 1834. do uključivo 1887.


5 puta podpuna,


4 „ ne sasma podpuna,


10 , dobra,


8 „ srednja,


14 „ slaba,


13 „ manjkava.


Prodaja žira obavljala se obično dražbenim putem, pak je mnogo poznatih
tvrdka iz susjedne Ugarske i Srbije mnogu lisuću svinja u ovih krajevih
u veliko utovilo i iste dovelo na tuzemna i inozemna tržišta.


d. Šiška.
Već od dulje vremena izgubio je promet sa šiškom skoro sa svim svoju
nekadanju važnost, budući da su se ini bolji i jeftiniji surogati počeli upotrebljivati
za strojenje koža, a i s toga, jer se i sama rodovitost pogledom na
neke prijašnje godine znatno umanjila.


Oko god. 1840. do 1850. bijaše češće obilne žetve; iza toga pak bijaše
bogatom samo ona od god. 1860., dok je u ostalih godinah bilo razmjerno ili
samo malo ili skoro ni malo šiške. Prije se ona obično u vlastitoj režiji skupljala
i manipulirala, dok je to kasnije bilo prepušteno kupcu, koji se u tu
svrhu dostao dražbenim putem ciele sastojine.


e. P a š a r i n a.
Slično kao i šiška prestajala je zadnjih godina i paša u visokih šumah sve
više i više, jer se i stanje blaga u domaćeg pučanstva sve više umanjivalo, pak
je ono imalo dovoljno paše na svojih pašnjacih izvan šume.


f. Ini proizvodi.
Ovdje napominjemo još trstike, koji se goje u nekih nizkih šumah blizu
Drave. Dohodak je istih dosta neznatan; trsku rabi vlastnik ili za vlastitu porabu
ili ju po mogućnosti i prodaje.