DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1890 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 254 —


Rezanje trske nagradjuje se sa 3 do 4 novč. za svaki svežanj, kojega
prodajna ciena opet iznaša 6—10 novč. prama raznolikoj tražnji.


Osim toga upotrebljuje se u manjoj mjeri mahovina, šumska loza, trnje,
šibe za pletenje i rogoza u razne svrhe, kao: kod pravljenja čamaca, gradnje
zdenaca, pokrivanja krovova, priugotavljanja razaovrstnih košara, plotova itd.


g. Lov i ribarenje.
Velike skupne šumske površine u ovih predjelih veoma su zgodno pristanište
za prebivanje i plodjenje razne vrsti divljači, od koje kao stalnu divljač
navadjamo: vuka, lisicu, divlju mačku, kunu, tvora, lasicu, vidru, za tim srnu,
zeca, a u zadnje doba kadkad u ovećem broju jelena.


U razmjerju sa šumskom površinom prilično je velik broj grabežljive
zvjpradi, osim vuka, koji se ne nalazi baš u onoj mjeri, kako bi se to pričinjalo
u prvi mah s obzirom na zgodna mu pristaništa; uzrok tomu može se
smatrati uspješno tamanjenje vukova čestimi lovovi i trovanje u zimsko doba.


Srne su se znatno umnožale od onoga vremena, odkad su se povećale
branje vine i uzrasle mlade sastojine.
Zečeva nema više onoliko, koliko ih je bilo nekada, jer su mu broj decimirali
mnogobrojni mu neprijatelji.


Osim lova na razne ptice, kao patke, trčke, prepelice i t. d. napominjemo
još onaj na šumske šljuke. Taj je lov u ovih stranah bio uviek veoma
izdašan, pak su tom prigodom često posjećivale naše krajeve mnoge visoke
osobe i prijatelji lova.


Ribarenje je u vodah, koje se nalaze u šumi, tako rekav bez važnosti, pak
se ograničuje na dobu poplava, kad iz Drave i iz ovećih potoka nadodju ribe
razne vrsti u ovećoj množini i u šumu, a sama lovina znade biti gdjekad i
obilna, ali uviek dakako riedka i slučajna.


0 lugarstvu.


Crtice iz prakse.


Najčvršći je stup šumarske službe lugarstvo u obće. Ondje, gdje je lugarstvo
dobro, valjano i svjestno si svoje zadaće, ondje mora šumarsko gospodarstvo
napredovati, mora cvasti i razvijati se na najveću radost i veselje vlastnika
šume, a i na moralnu i materijalnu korist i probitak u šumi interesiranoga
žiteljstva. Doista liep je život u šumi! Šuma pruža čovjeku puno duševne
hrane, jer čim si u nju došao, osamljen, jedino u družtvu veselih ptičica, koje
te radostno pozdravljaju kao svoga zaštitnika, zaboravljaš na sav sviet, a diviš
se silnoj i divnoj prirodi, koja je znala sve to u šumi tako umjetno stvoriti.
Život u šumi prvi je stupanj nebrige! Ali svi ti čari prolazni su, kad se sjetiš
gorkih časova, koje moraš sprovesti, jer ti je zadaća uzgajati i čuvati šumu