DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1890 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 256 —


odkuda te rupe potiču! Te rupe ili su svinje izrovale, ili ako dokažeš, da je
panj u rupi bio, đ^ onda je to već više godina stari panj. Kad smo u šumu
došli i zapitali takove ljude, imade li neodkrivenih šteta, slušali smo uviek
isti odgovor: „Gospodine! sve je u najvećem redu." A kad tamo, nered da ne
može biti veći.


Značajan i pošten lugar ne zna se prenavljati; on je istinito odgovorio,
svoje tegobe iskreno odkrio, a griehe svoje savjestno izpoviedio. Opazi li starešina
kod njega ili da je popustio, ili ako primjeti nespretnost ili neznanje,
lako će ga ukoriti, podučiti i na pravi put izvesti, no uviek liepim i blagim i
takova čovjeka dostojnim načinom. Značajni i pošteni lugari obično malo govore,
a najviše o svojoj službi. Rleč im teče gladko i otvoreno, a izrazuje vazda
osobitu iskrenost.


Beznačajan i nepošten lugar naproti pripovieda o svem i svačem, samo
ne 0 sebi i o svojoj službi. Ako ti na pitanje bez promišljanja odgovori, znak
je, da laže. Na svako pitanje podobni su takovi ljudi smoći po stotinu odgovora,
a nijedan nije istinit.


Značajan lugar ne će svojega druga odati, ali će mu podpunim veseljem
uviek pomoći, bilo u službi ili izvan službe.


Bezznačajnik znade starešini svojem, ako on samo to dopusti, svašta o
svojim drugovima pripoviedat, no on je najbolji, najrevniji i najpošteniji, oni
su hvalisavci, a kadkad i više znadu, nego i sam starešina njihov. Beznačajni
i nepošteni lugari obično ili bar u najvažnijih stvarih niesu odlučni, lako su
na zlo nagnuti, a u pravilu su podmitljivi. Njemu ne valja zakazivati inspiciranje
revira, njemu treba uviek iznenada u goste doći. Kakovih li sve slučajeva,
bože dragi, o takovih Ijudih ne znademo ?! Dogodilo se, te je lugar doznačujući
hrašće svojega starešinu tako nasamario, pošto je nedoznačeno stabalje čekići
previdio, da se još ni danas ne zna, kako će se stvar svršiti. Neki drugi lugar,
petdesetgodišnji mladić, mladić, jer je i previše nezrio bio, kad je svojemu
starešini doznačni čekić ukrao bio, pak ga dao potvoriti, on se sada u uzah
posvetio posve drugom zanimanju. Takovi individui vrlo su pogibeljni u službi,
a svomu su starešini oni prava neprilika.


Prva je a s toga i najvažnija zadaća šumareva, da poštenje i značaj svojega
lugara do tančine izpita, da ga prokuša, što no kažu, kao zlato u vatri,
a dotle neka mu ne vjeruje ni što je crna pod noktom.


Neka šumar svakom zgodom odlikuje i svaki dan hvali poštena lugara;
onoga drugoga neka žigoše bez prestanka i gdjegod mu se prilika pruži, a za
nagradu svega na koncu konca što prije to sigurnije neka ga goni iz službe,
ako hoće, da po samu šumarsku službu najvećeg neprijatelja a samoj šumi
najškodljivijeg kukca odstrani još prije, nego li leglo njegovih zločestih djela
tako duboki korjen ne uhvati, te se ne zagrozi i tvojem obstanku i obstanku
same šume.


Neka ne žali šumsko gospodarstvo sredstava, da poštene i značajne lugare
dogodice radi njihovih dobrih svojstva ma i neznatnim darom odlikuje. Nezna