DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1890 str. 19     <-- 19 -->        PDF

V _ 257 —


tan dar, kao revolver, puška ili da ga upišeš medju članove recimo ,svetojeroniinskoga"
ili drugoga kojega družtva, djelovalo bi na njegov karakter ko
električna iskra na puščani prah. To bi bio način, kojim bi se poštenje i značaj
priznavao, oplemenjivao i usavršivao. No dok karakteran i onaj drugi lugar
jednaku mjesečnu plaću bere, jednako priznanje dobiva, bit će mnogo, vrlo
mnogo nepoštenja, jer je puno lakše biti nepoštenim, nego biti poštenim.


Imovne obćine kao moralne korporacije, koje imadu veliku autonomiju,
a uživaju ogromna kapitalija, trebale bi kadkad poštene svoje uzornjake ma i
neznatnim, kao što je rečeno, darom odlikovati. Nekoja uzorno uredjivanja
šumarska vlastelinska gospodarstva čine to svake nove godine obligatnimi darovi
i za čudo, baš ta vlastelinstva, kao što se mogla većina čitatelja ovih
redaka u praksi ili na ekskurzijah uvjeriti, imaju najbolje, najkarakternije i
najpoštenije lugarstvo.


II. Svojstvo neustrašivosti.
U nekojima predjelima, a osobito u ravnici, kud se može lako i sa svih
strana pristupiti, običajno kradu šumu po noći. U brežuljastih i u bregovitih
predjelih krade se samo onda po noći, ako je osobito dobar kolnik ili saonik
i ako je noć mjesečinom zasjala. Kradje po danu izvadjaju pojedinci, a po noći
se krade u družtvu. I ove potonje opasnije su od kradja po danu.


Lugar plašljivica ne zalazi po noći u šumu, jer će njegovom maštom i
svaki grmljak potresti i jer se on sam svoje sjene plaši. On se uviek tješi tim,
ma sve ako i znade, da će mu se po noći u šumi šteta dogoditi, da će eruirati
štetočinu kućnom pretragom, proganjajući rano zorom svježi trag. Blaženi,
koji vjeruju . . .! ma gdje će biti do zore produkti noćas ukradeni ? — možda
20—30, a i još više kilometara daleko pa im nikad više ni traga ni glasa.
S plašljivim lugarom potrebno je osobito strogo postupanje.


Jednoć smo oko prve ure poslije pol noći u pol šume zaustavili dvadeset
kola dužice. Plašljivi lugar bio je pun srčanosti, dok se ljudi ne oprieše,
a tada je uvukao rep i htio, da uzmakne. Kad je čuo čitulju pred seljacima
i kad mu je rečeno, da se plašljivica u šumarskoj službi ne može trpiti, već
će se slučaj taj njegovom eksistencijom u najuži savez dovesti, da ste vidjeli,
kako se ohrabrio. Zaboravio na sebe, na ženu i djecu, pak se stvar najpovoljnije
svršila. —


Plašljiva se lugara pučanstvo nikako ne boji. Ono ga ne štuje i ne sluša


njegove naloge, pak takav siromak često strada, jer mu mnogo puta žig sra


mote na sred čela udariti znadu. Evo slučaja!


Dojavili su jednoć lugaru u postelji njegovi prijatelji, da su mu u reviru
štetočine dva omašna hrasta podsjekli. Strah pred kaznom razstavi ga s toplom
posteljom. Došav u šumu u istinu nadje nekoliko ljudi, gdje se zabavljaju rezanjem
podsječena hrašća. Znajući ljudi, s kime posla imadu, prisiliše siromašnog
lugara, te je s njimi do zore hrašće u dužicu izradjivao ! Doista žalostna
istina!


17