DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1890 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 259 —


svih svojih silah u neprestanom i ned´ikučivom radu podupirati, pak i naoružati
se proti njoj, ako ti djelovanje, rezultati njenoga procesa smetaju i ne dadu
izvesti sve ono, što si liepa i plemenita zasnovao za napredak šume, za čovječanstvo
! Šumarstvo nije ništa drugo, već najspecijalnija, što se samo pomisliti
dade, prirodna znanost. Sve zakučaste kombinacije t. z. čiste sječe, koja se
najviše prirodi otudjuje, niesu nego neprilika šumarstvu, a dobro uredjena preborna
sječa, koja prirodu najviše sliedi, jedino je mogla uzgojiti onakove prastare
šume, koje mi danas možda i neoprezno, no s podpunim uvjerenjem
sječemo, da se one takove nikada više na površini zemaljske kore ne pojaviše.
Čitali smo različitih mnieuja i znamo kapaciteta, koji najčudnovatije postupke
u šumstvu preporučivahu. Jer bijahu oni mjerodavni, okrenulo je i šumarsko
gospodarstvo najednoć posve znanstvenim pravcem. No, oni se prevariše. Danas
je deviza šumarska: „sliedi i oponašaj prirodu, štogod ti je više moguće"!


Skupimo ovo sve ujedno i pitajmo se, što sve trebamo naučiti najprirodnijeg
šumarskog čovjeka t. j . lugara? On ne treba da je mudrijaš, već
dobar čuvar šume. Podučavati ga valja o onakovih stvarih, koje on po svojoj
uvidjavnosti i može i hoće shvaćati. Ne valja mu teorijom pojmove mutiti, jer
on nju praktično upotrebiti niti hoće, niti znade, a vrlo se često dogadja, da
izvadja svakojake konsekvencije, te se čovjek jedino sladko nasmijati može. No
još je jedan krupan razlog, koji govori proti prevelikom teoretičnom podučavanju
lugara. Sjeme toga podučavanja prečesto padne na neplodno tlo, pak se
s toga začne takov individuum posve abnormalno razvijati, ili što no kažu, takav
se lugar „prebaci" i postane gospodinom. Go.spodina lugara nijedan starešiua
ne trpi, jer su prošla vremena, kad se prilikom regementskih vizitacija šuma
ugledavši obrstara reklo: eno ide „obrstar", a opaziv lugara, sa strahopočitanjem
klicalo: „eto go.spodin šumar"! Pogospodi li se lugar, jao si ga šumi, jer
se i ona pogospodila , pak dobiva upravo sve uepriličniji izgled, baš tako
kaOfi on.


S najobćenitijimi načeli šumarstva treba da se lugar iskreno s prijatelji,
da vrlo dobro spoznade svoje službene dužnosti, nadalje da dobro čita i piše,
pak ako dobro znade temeljne pojmove aritmetike, dovoljna je teorija za njegov
djelokrug. Ali za to ga podučavaj praktično, gdje ti je to samo moguće. Tomu
ćeš najbolju sgodu uhvatiti prigodom inspiciranja revira Tad se može starešina,
ako je iole oprezan, ako iole bistro oko ima, uvjeriti, što mu lugar zna, a što
ne zna. Sa službenom knjižicom u ruci, prispodabljajući data s faktičnim pronalazom,
eto sgode pogledati i vidjeti, koliko je sati! Pokaže li se kod lugara
manjkava praksa, ne valja ga grditi, jer to vriedja njegov ponos, a ubija u
njem ljubav i veselje prema službi, već mu treba liepo, blago i razgovietno
predmet raztumačiti, makar to i stoti put bilo. Samo ondje, gdje lakoumlje
prevladjuje, valja lugara ukoriti, a jesu H okolnosti težke i neoprostive, bogme
i strogo ga kazniti. Praktične demonstracije, kojima mora većina lugara prisustvorati,
tim su spasonosnije, što je tuj dobra zgoda, da se lugar podpunoma
prouči, poduči, a krivih predsuda okani. Praktične su demonstracije koristne