DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1890 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 261 —


Nastojmo dakle uviek, da si pribavimo štovanje i privrženost svojih lugara.
Ako je valjan, držimo, da je on čovjek, od kog se ne valja s prezirom odvraćati,
da ne promašimo odgovoriti težkoj našoj zadaći.


* *
*


Mnogo je još činjenica, koje bi mogli naslovu „o lugarstvu´ pribilježiti.
Još je ostalo načela mnogo o moralnih svojstvih lugara, mnogo, još vrlo mnogo
toga valjalo bi izgladiti kod šumarske službe u obće, ali to stoji, da bi najpreča
bila naša zadaća prorešetati pitanje o lugarstvu. Zalud plmenita nastojanja
šumarske uprave oko šumskih kultura, oko unapredjenja šumarstva u
obće, ako je temelj šumarstvu klimav, ako je lugarsko osoblje nepošteno, plašljivo
i neuputno, ako ne štuje svoje glavare.


Zabrana umjetnim ili prirodnim putem pomladjena veličanstveno se podigla
i ti uživaš, jer vidiš svoje znanje, jer vidiš svoje nastojanje liepo uspjelo.
Ali ti dodje nesreća za lugara i devastira, proguta budućnost šume za godinu
dana. Moramo priznati, žali bože, da se u nekojih predjelih naše domovine
premalo strogo postupa s takovimi lugari, koji se uviek izgovaraju, da sviet
u zabrane s marhom tako mnogo navaljuje, te oni tomu na put stati ne mogu.
Mi pak, ne htijući ocieniti po budućnost šume štetne posljedice paše u zabrauah,
zadovoljavamo se jednostavno tim, što lugara ukorimo. Koliko takovi
ukori vriede, najbolje pokazuje narodna poslovica: „Što dikla, navikla!" U
nekojih je pače predjehh običaj, da čim proljeće ograne, obhžnja sela svu
marhu kao u plandište stjeraju. Tako je n pr. prije tri godine prijavio lugar
u nekoj zabrani za pašarenje kroz cigla tri dana jednu hiljadu stotinu petdeset
i šest komada marhe. Nekoji rekoše: lugar je svoju dužnost učinio. Ledene
mi dužnosti! Klin se klinom izbija! Nije zadaća lugarstva, da štetu jedino prijavljuje,
već da ju zapriečuje. Nedostaju h obična sredstva, laćaj se izvanrednih
„exempli gratia!"


Kolikogod smo puta o prošlosti i sadašnjosti našeg šumarstva razmišljavali,
uviek smo se budućnosti plašili, a vazda sve svoje misli i želje u tom
složiti, daj nam Bože valjanih lugara, daj nam Bože puno sviesti i sloge do
žudjena cilja! S. 0. M.


Nešto 0 procjeni stojećih stabala.


Dočim se u predjelima nekadanje gornje krajine u gorskom i primorskom
kraju — kao u predjelima crnogorice — ustanovljuje ciena onih stabala,
koja se sieku i izdavaju, premjerbom istih u ležećem stanju, u hrastovim
šumama u Podravini i Posavini običajna je procjena stabala u stojećem
stanju. Seljak pravoužitnik ili trgovac u Podravini i Posavini, kad drva
treba, ne pita za cienu drveta po kubičnom metru, već kako je „procienjen*
stanoviti po njem odabrani a za sječu odredjeni hrast ili druga koja vrst drveta,