DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1890 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 262 —


pak je ova procjenom pronadjena svota kao gotova ciena stablu. U rečenim predjelima
crnogorice pak uplaćuje se „taksa", koja iznaša za jedno stablo cienu
jednog do dva kubična metra, te je svakome poznato, da ta taksa nije gotova
ciena, već samo kao prva naplata a konačnu cienu saznaje tek nakon premjerbe
stabla u ležećem stanju. Napokon, u ovom drugom slučaju ne poznaje kupac
stablo, koje je platio, već mu bude isto kašnje kod doznake po šumaru pokazano.


Razlog je takovoj praksi običajna čista sječa u hrastovim šumama i nuždna
preborna sječa u našim šumama crnogorice.
Predmetom ovih redaka neka bude način, kako se ustanovljuje drvna
količina stabala za sječu odredjenih u šumama gjurgjevačke imovne obćine.


Tuj je sliedeća praksa:


Stablo se procienjuje u stojećem stanju, a vriednost ovakvom procjenom
pronadjena nije definitivna, konačna, jer poslije ove procjene sliedi kod onih
stabala, koja se pravoužitnikom davaju, još i premjerba stabla, kad posječeno
bude, dočim kod onih stabala za prodaju (veUka prodaja) na strance, nepravoužitke
nema poslije prve procjene stabala u stojećem stanju nikakve naknadne
premjerbe, jer se uzimlje, da se dražbenom prodajom, koja je za izdavanje
takovih stabala propisana — uviek moguća najviša te prava ciena postigne.
Za što ?e u [)rv(im slučaju stablo dva puta mjeri, nije jasno, jer su obstojeći
argumenti naprama praksi u šumama crnogorice jako klimavi. Tako se veli,
da hrast ima veću vriednost, za to mora kupac-pravoužitnik veću svotu, koja
se pravoj vriednosti hrasta približuje a procjenom u stojećem stanju ustanovljuje,
odmah uplatiti, i onda se stablo još u ležećem stanju, pošto je već u stojećem
stanju procjenjeno, mjeri, jer je prva procjena netočna (valjda nema načina da
se točno procjeni stablo u stojećem stanju) i jer naknadnu premjerbu stabla u
ležećem stanju naputak za imovne obćine propisuje! Naputak propisuje premjerbu
stabla t. j . točnu naznaku kolikoće i kakvoće stabla, ali ne propisuje,
da stablo dva puta mjerimo. Što se pak veće vriednosti hrastovog drva tiče,
koja je razlogom, što se stablo, prije nego se izmjeri u lećežem stanju, procieni
u stojećem, treba da se napomene, da se i ovdje uplatom veće takse naprama
onoj za jelu itd. ista sjegurnost postizava kao i uplatom drva polag


procjene. Strah pred uplatom hrasta zbilja je smiešan, kao što je onakvo tumačenje
naputka posve krivo, te prema onomu, da se ona stabla za dražbenu
prodaju samo jedan put procienjuju, nekonsekventno, jer dražba može biti
svakojakih, a rečeno je, da je procjena u stojećem stanju i netočna, dočim
je način procjene bilo u jednu ili drugu svrhu jedan te isti. Dakle, čemu jedan
posao dva puta obavljati ?! Ili valjanu procjenu stabla u stojećem stanju iU
nuz uplatu stanovite takse po stablu izmjera u ležećem stanju!


Ovdje je običajni načia procjene zbilja manjkav i loš, koliko se iz data
novigradske šumarije uvidjeti može, te bi prema tomu uviek bila potrebita
naknadna premjera stabla, kad posječeno leži. Procjenjuje se naime samo na
oko uz uporabu nekakvih odličnih brojeva. Izmjeri se prsni promjer, jedina