DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1890 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 263 —


direktna izmjera, procjeni se visina za gradnju sposobnog debla, onda se izračuna
sadržaj valja, koji pomnožen sa rečenim obličnim brojem, daje količinu stabla.
Pored toga se na oko procjeni vršak i ogranci kao drvo za ogrjev.


Kod najjednostavnije procjene na oko iznaša dopuštena razlika medju
dobivenom i pravom količinom 25 do 307oi a kod uporabe ovdje običajne procjene
sa odličnim brojevima nije ta razlika smanjena, jer rezultati prošlogodišnjih
procjena pokazuju istu a gdjegdje i veću razliku. Razlog tome leži u opisanom
načinu procjene, a glede uporabe obličnih brojeva, kad bi sadržina valja i
točnije proračunata bila, nego li je rečeno, treba da se navede, da je veoma
težka i u obće tako nesigurna, da se niti u Njemačkoj, gdje im je domovina,
ne upotrebljuje, osim od učenjaka u znanstvene svrhe. Napokon je nauka sama
0 tim brojevima još nedovršen predmet. Glede računa s obličnim brojevima
tr(ba onda još u obzir uzeti rigoroznost kod biranja brojeva i tu obstojnost u
našoj praksi, da se ima u razmjerno prekratko vrieme u raznim predjelima
s različitim rastlinskim odnošajima mnogo procieniti.


Jedan točniji način procjene na oko i to nekakve procjene stabla u
sekcijama razdjeljenog, priobčio mi je šumar kneževskog vlastelinstva u Ozlju,
koji tamo rabe, a u se sastoji sliedećem:


Na onom mjestu, gdje se stablo posjeći ima (30 do 60 cm. nad zemljom),
postavi se osovce uz stablo 4 metra dugačka motka izmjerivši u visini od 2
metra debljinu stabla, dobijemo iz skrižalje dosta točnu količinu najvriednijeg
diela na stablu. Ako je prvi trupac dulji — 6 do 10 metara — procienjujemo
duljinu dignuv motku za 2 metra, odnosno — za veću duljinu (do 10 metara)
— prispodobivši duljinu motke sa onim dielom stabla, koj se još izmjeriti
ima.


Prispođoblja se na taj način, da radnik sa postavljenom motkom pri
stablu ostane a procienitelj se radi boljeg pregleda nešto udalji. Debljina tog
duljeg trupca opredieH se iz one, premjerene u visini od 2 metra, da za svaki
daljnji metar duljine prema stupnju drvne punoće (VoUholzigkeit) 1, 2 do 3
centimetra odbijemo od debljine u visini od 2 metra.


Kod daljnjih trupaca, koji se iznad već izmjerenog trupca nalaze, te su
granami ili inače kako odieljeni tako, da se moraju napose procieniti, te koje
ne možemo motkom i premjerkom direktno, kako je gore opisano, mjeriti, postupa
se, kako sliedi:


Duljinu dobijemo prispodobom sa duljinom motke, koja stablu prileži, a
debljinu ih prispodobom te izmjerom slično debelih susjednih stabala (to je
riedko, jer su stabla jedne dobe i prilično jednake debljine) ili pak tako, da
se procienitelj opet od stabla toliko udalji, da bude točka, gdje debljinu uzeti
imademo, od procjenitelja i od ovoga do podnožja stabla približno jednako
daleko (t. j . da bude diferencija duljina naprama čitavoj duljini u čim manjem
omjeru) pa da onda motku smjerom debljine stabla tohko praraa jednom rubu
stabla odmičemo ili primičemo, dok ne bude razmak motke od ruba stabla
jednak onoj debljini trupca, koju imademo ustanoviti. Istu debljinu izmjerimo,