DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1890 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 264 —


približivši se k stablu. N^apokon treba navesti, da su gornji dielovi stabla manje
vriedni, te se potrebite dimenzije jednostavno i od oka uzeti mogu.
Količina gradnja i drugih samo za ogrievno drvo sposobnih đielova stabla
ustanovljuje se procjenom na oko.


Posao je ovakve procjene brz, jer ako je može biti veći posao vani, to
je kućni posao kraći i jednostavniji, pošto nema dugačkih umarajućih i dosadnih
računa a može ga i pisar obaviti (izvadci sadržine iz skrižaljaka). Točnost
je isto tako prama potrebi dovoljna, jer se vriedniji dielovi skoro direktno
mjere i jer se može uzeti, da se moguće netočne procjene kod radnje u većem
izravnaju, a onda, što je osobito važno, ne treba izkustva kao kod uporabe
obličnih brojeva ili kod obične procjene.


Za kontrolu radnje i za svjestnost u točnosti iste može se gdjekoje
stablo u ležećem stanju naknadno izmjeriti ili pak pojedine za račun potrebite
dimenzije kod još stojećih stabala posebnim za to konstruiranim strojevima
(Brajmanov universalni stroj i dr.) izmjeriti, pošto je bila procjena onakva,
kako je gore opisana.


U Novigradu, mjeseca travnja 1890. J. Vraničar, šumar.


Unapredjenje lova kod imovne obćine Križevačke.


Kako nam lovne prilike loše stoje i koristne divlači sve to više ponestaje,
mislim, da mi ne treba dokazivati; jer prem postoji lovski zakon i zakonski
članak XXIII. od g. 1883. koji slovi o porezu na puške i lov, diljem ciele
domovine izuzev nekoja oveća vlastela, lov je spao na ništicu tako, da, želiš li
vidjeti zeca, moraš obići cielu obćinu, dokle ga nadješ.


Zaista je to žalostan pojav, pa nam se i nehotice namiće pitanje, koji je
tomu razlog i kako bi se dalo tome doskočiti i lovne prilike podići na stepen,
na kom se iste nalaze u drugih zemljah a i nedaleko preko Drave, gdje ipak
kako sam se i sam uvjerio, dva tri lovca mogu danas ubiti do 50 komada
zečeva.


U bivšoj krajini naročito u postojaloj Varaždinsko-križevačkoj pukovniji ne
stoji danas s lovom bolje nego i u najzadnjoj obćini provincijala uzprkos tomu,
što su lovišta imovne obćine i državne šumske uprave po lovnom zakonu izlučena
i imadu svoje pazitelje.


Želimo li imati odgovor na pitanje: za što se nije mogao lov do sada podići
naročito u obsegu ove imovne obćine, evo ga:
U 33 izlučena lovna kotara imovne obćine križevačke zakupnikom je
lova šumsko upravno i čuvarsko osoblje po zaključku upravljajućeg odbora od


31. 8. toč. 4. g. 1881. vidi broj 2596 ex 1881., sa svotom od 84 for. 1 nvč.
kao najvišom dostalbinom polučenom na posljednjoj javnoj dražbi.
Ova svota bijaše repartirana na šumare i lugare, koji su i lov izvršivali
po volji.