DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1890 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 266 —


5. 2.
Pazitelji su lova lugari imovne obćine, koji posebno za nadziranje lova
prema §. 16. lovskoga zakona zaprisegnuti biti moraju, pak su u pogledu izvršivanja
dužnosti pazitelja lova nuz. svoju lugarsku službu podčinjeni gospodarstvenom
uredu, ter se ova dužnost broji u smislu §. 97. naputka C od
god. 1881. u njihovu službenu dužnost tako, da za svako zanemarenje u lovsko
paziteljnom pogledu pođpađaju kazni §. 110. i 111. gore rečenog naputka.
Lugari kao pazitelji lova nemaju na tom temelju pravo na nikakovu
posebnu nagradu, dok lovačkom družtvu prosto stoji pojedine čuvare lova iz
svojih sredstava nagraditi radi marljivog izvršivanja dužnosti.


§. 3.


članovi lovačkog družtva plaćaju zakupninu u blagajnu imovne obćine u
jednakih mjesečnih obrocih uztegcm plaće prema zaključku prve činovničke
sjednice točke III.
§ i


Lovačkomu družtvu predsjednikom je nadšumar kao upravitelj i šef gospodarstvenog
ureda, dok tajnika, blagajnika i 3 odbornika biraju članovi
pismeno ili uslmeno u glavnoj svojoj sjednici, koja se ima svake godine u
Belovaru obdržavati.


§. 5.


Dužnost je predsjednika budnim okom pratiti djelovanje lovskog čuvarskog
osoblja i svaki propuštaj najstrožije kazniti, interese družtva braniti, pred sudom
i oblastim zastupati, predlagati družtvu načine i mjere, kojimi bi se lov podignuti
mogao, i predsjedati sjednicam lovačkog družtva.


Dužnost je tajnika vodjenje svih pisarničkih posala, koji se odnose na
družtvo i odredbe odbora i predsjednika putem područnih vanjskih članova
(šumara i pristava) i pazitelja lova izvršivati dati. Dužnosti su blagajnika pobiranje
zakupnine, primanje lovnih taksa gostova i u obće vodjenje ciele novčane
manipulacije družtva.


Dužnosti su odbora svako mjesečno sastajanje u sjednice, u kojih će se
imati stvarati zaključci o boljku i unapredjenju družtva.


§. 6.


Pravo izvršivanja lova pripada izključivo samo članovom u cielom području
imovne obćine.


Nu dozvoljeno je pojedinom članu na lov sa sobom uzeti jednog ili više
gostova, nu ovi će imati za svaki put u blagajnu lovačkog družtva uplatiti
iznos od 50 novč., koje dotični član predsjedniku naknadno najaviti, a blagajniku
taksu priposlati ima.