DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1890 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 268 —


§ U.


Dozvoljeno je paziteljem lova, dapače mu je dužnost grabežljivu zvjerad
kao vuka, lisicu, kunu, jastreba, svraku i t. d. ubiti, pak će dobiti za svaki
slučaj iz blagajne imovne obćine križevačke glasom zaključka zastupstva točka


9. od 16. listopada 1889. posebnu nagradu.
§ 15.


Od dana uzajamnog prihvata ovoga statuta po svih članovih družtva, koji
će ovaj statut podpisati, veže isti svakoga člana tako, da uzradi li proti propisom
istoga, podpada kazni od 5 do 10 for., koja teče u družtvenu blagajnu
ili izključenju.


§. 16.


Predsjednik družtva pobrinut će se, da se s\i lugari kao pazitelji lova
odmah zaprisegnu i da se ovaj statut za najstrožije obdržavanje službeno svemu
lugarskomu osoblju proglasi.


Konačno mi je nadovezati, da smo jur po smislu §. 8. ovoga statuta tri
lovska kotara na dvie godine pod zabranu lova stavili, koji nam nakon izminuća
tog vremena obećavaju najizdašniju lovinu na srne i zečeve.


Ako se budu odredbe ove strogo obdržavale, o čem ne dvojimo, jer već
imade od prvi siečnja do danas više prijava o lovnih prekršajih, koje su
oblastim na postupanje ustupljene, to se za kratko vrieme mora opaziti željeni
uspjeh, pak ću sa radošću u našem listu javiti rezultat o lovnih naših prilikah.


— n —


Zvjerokradice.


Kao što se šumar ima boriti protiv šteta po šumah, isto se tako ima
boriti i protiv zvjerokradica, ako ne neposredno, a ono posredno. Osobito se
ima boriti onaj šumar, kojemu je povjerena uprava obćinskih šumara, ako hoće,
da obćinske šume zakupnika lovišta i u buduće imaju, jer je i zakupnina lovišta
prihod dotične šume.


Svaki se šumar mora trsiti, da bude financialno stanje područnih mu
šuma što bolje, pak je dakle i opravdana gornja tvrdnja. Opravdana je već
sbog toga razloga, jer lovni zakon veže šumara, da bdije nad lovstvom. U ovo
nekoliko redaka hoću da predočim cienjenim čitateljima lovno stanje u „Stubičkom
kotaru."


U svim obćin. šumama iznajmljen je lov putem javne dražbe većinom
vlastelinima. Jer sve vlastelinske šume graniče s obćinskimi šumama, to su
vlastelini i najmili obć. lovišta, da svoja i obćin. lovišta zaokruže. U Stu-
bićkom kotaru imaju veća lovišta vlastelinstva : Novi dvori, Gor. Bistra, Golubovec,
Jakovlje, Kaniža, Oroslavlje, Podgradje i nekoji manji zakupnici. Ve