DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1890 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 26§ —


ćina vlastelinskih i obćinskili šuma i pašnjaka leži na „Slemenu" (zagrebačka
gora). Glavni je lov u ,gori" lov na srne t. zv. lov na visoku divljač. Osim
srna nema u „gori" tako rekav druge korlstne divljači. Grabežljivaca ima dosta
kao lisica i drugih manjih, a kurjaka u obće i nema u cielom kotaru. Nizki
lov proteže se većinom ravnicom i to po poljih i pašnjacih šikarom obraštenih.
Glavna je vrst pri nizkom lovu zec, dok je lov na ptice dosta slab; osobito
ie slab lov na močvarice, jer močvara u cielom kotaru i nema.


Glavni je predmet ove moje razpravice lov na srne. Najviše se srna lovi
u šumah obćine Bistra, Dolj. i Gor. Stubica, manje pak u obćini Mar. Bistrici.
Obzirom na šumsku površinu razmjerno dosta srna potuku godimice sami zakupnici
i vlastnici lovišta.


Zakupnici i vlastnici lovišta ne ubijaju ipak toliko, koliko zvjerokradice.


Premda ne će mnogi toga povjerovati, ipak je na žalost istina.


Najviše zvjerokradica od zanata ima u obćini Bistra (selo Jakovlje, Gor.
Bistra i Oborovo) i Dolj. Stubici (selo Krušljevo, Slatina, Igrišće, Kapeljšćak,
Strmec, Kraljevrh i Pila), manje pak u obćini Gor. Stubica (selo Gusakovac,
Sagudovac i Slanipotok) i u Mar. Bistrici (selo Laz i Globočec.)


U obće se može reći, da zvjerokradica ima u onim selima, koja su blizu
„gore," odnosno blizu lovnih revira. Osim domaćih zvjerokradica ima ih i iz
susjednog klanjačkog i zagrebačkog kotara, koji u družtvu s domaćima idu
u lov. —


Zvjerokradice tjeraju svoj zanat javno bez da se ikoga boje, a love u
vrieme slobodno i u vrieme lovostaje!
Svoj nepošteni zanat tjeraju ovako:


1. Zvjerokradice idu uviek hrpimice u lov i to 5, 10, 15, 20 dapače i
30 skupa; riedko kada ide samac.
2. U lovu drže se svi većinom skupa tako, da pojedinac ne nastrada.
3. U lovu se ne mogu zvjerokradice prepoznati, jer se liče crnilom, meću
krinke na lice, preoblače u ženska odjela, u obće oprave se tako, da ih ne
može nitko prepoznati.
4. Kad su zvjerokradice u lovu, ne smije im se nitko pribhžiti, jer pucaju
na svakoga, tko ih uznemiruje, te im nepošten čin osujetiti kani.
5. Svoje puške, streljivo i razne odjeće skrivaju u „gori." Riedkost je,
da zvjerokradica pušku kod kuće ima.
6. Zvjerokradice love po svih šuma ,zagrebačke gore." Oni love više puta
u istom reviru, u isto vrieme, kad i sam vlastnik i zakupnik lovišta lovi!
Kako se iz navedenih činjenica dade uvidjeti zvjerokradice su u ovom kotaru
preoteli mah.
Mislio bi tkogod, da se proti njima ne postupa nikako, kad oni svoj nepošteni
zanat ovako javno tjeraju; nu to ne stoji.


Od strane kr. kotarske oblasti, obć. poglavarstva, oružničke postaje, lugarskog
i lovno paziteljnog osoblja čini se dosta ali je težko zvjerokradicam
doći glave.