DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1890 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 270 —


Kr. kot. oblast kazni zvjerokradice osjetljivo globaini; nu jer se ove većinom
radi neutjerivosti pretvaraju u kaznu zatvora, ne djeluje ova kazna ništa!
Da pak kazna zatvora na čovjeka, koji se nepoštenim i zabranjenim činima
bavi ne djeluje ništa, priznat će mi svaki; jer je zvjerokradica od zanata sličan
kartašu, koji se ne može „opake bolesti i strasti" kaniti. Lugar odnosno
pazitelj lova ne smije se zvjerokradicam ni približiti, ako mu je mila na ramenu
glava.


Evo primjera:


1. Dva su lugara gospoštije Gor. Bistra vrebali pr. g- jednog dana u
jGori" na zvjerokradice. Čira su zvjerokradice lugare prepoznali, počeli su
odmah na iste pucati. Lugarima nepreosta ino, kad su svoje hitce izpalili,
nego put pod noge. — Bježeći našli su utočište kod gradskog lugara na „piramidi,"
te su istom drugi dan kući došli.
2. Jedanaest lugara gospoštije ,Golubovec" lovilo je prošle lovne godine,
pak se loveći sastalo sa zvjerokradicami. čim je velika grupa zvjerokradica
lugare opazila, pozdravila ih je pucanjem iz pušaka.
S jedne i s druge strane pucalo se iz daljine, te su ipak lugari sramotno
uzmaci morali. Glede ovog slučaja poznato mi je, da se vodi iztraga kod
kr. kot. suda.


3. Jednom se oružnička obhodnja od 2 momka sastala u šumi na putu
sa 6 zvjerokradica. Čim su zvjerokradice (preobučeni) oružnike uočili, naperili
su puške; isto tako i oružnici — Zvjerokradice su se s naperenimi ´puškami
nazada povlačili, pak dočepav se šume utekli; dok oružnici niesu imali zgode
pribhžiti im se.
4. Ove godine bio sam i sam u lovu, pak se uvjerio, da zvjerokradice tjeraju
svoj posao bez da se ikoga boje.


Bilo je to u lovištu gospoštije „Gor. Bistra."


Čekajući na meti opazim, da ide k meni srna. Ja opalim, ona se prebiti.
Za nekoliko časova evo psa za srnom, ali ne našega. Jer to nije bio lovački
već prosti seoski pas, uvjerio sam se, da su zvjerokradice u blizini.
Ja sam psa uhvatio i kući odveo, misleći, da ću možda po psu pronaći
zvjerokradicu, nu na žalost utekao je sa špage iz dvorišta.
Zvjerokradice bi sjegurno pucale i na nas, nu valjda ih je malo bilo, pak
su se bojali pokazati, misleći, da nas je mnogo u lovu.


Premda je kr. kot. oblast stroge mjere proti zvjerokradicami izdala, težko
ih je, kako gore spomenuh, utamaniti. Pretraživanjem pušaka po kucah, nekolicinom
lugara u „Gori" težko je zvjerokradice utamaniti iz razloga spomenutih
pod točkom 1 — 6.


Pošto je kr. kot. oblast molila pojačanje oružničke postajaje u Bistri za
10 momaka, nadati se je uspjehu.


Da se zvjerokradicam na kraj stane, potrebito je već s toga razloga, što
bi pored njihovog nepoštenog zanata mogao službujući lugar, dapače i šumar
ostati u gori za drvom. Vidjet ćemo! Jašo V a c.