DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1890 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 278 —


LIST^K:.


Zakoni i normativne naredbe.


Prodaja hrastova. Okružnica kr. hrv.-slav.-đalm. zemaljske vlade, odjela za
unutarnje poslove, od 28. travnja 1890. br. 13 297., upravljena na kr, županijske
oblasti u Belovaru, Varaždinu, Zagrebu, Požegi, Osieku i Vukovaru.


Proizvoditelji hrastovih francuzkih dužica obratili su se po svojem posebnom
odboru predstavkom od 22. ožujka t. g. na mene, kojom mole, da bi se povodom sada
nastavše preprodukcije u francuzkih dužicah i loših prodajnih odnošaja ovoga proizvoda
u Francuzkoj restringirala prodaja hrastova u šumskih dielovih u Hrvatskoj i Slavoniji,
vrstnih za ciepanje francuzkih dužica.


Istu predstavku uvažio sam s razloga, iztaknutih u uvodno-spomenutoj predstavci,
imenito pak s toga, što je sa gospodarstvenoga gledišta u istinu potrebito, da se
momentano nastavšoj preprodukciji u francezkih dužicah na put stane i da se produkcija
sa konsumom u shodan sklad dovede.


Budući da sam se glede restringiranja prodaje hrastovih šuma, vrstnih za ciepanje
francuzkih dužica, koje šume su vlastničtvo kr. državnog erara, već obratio na kr.
ugarsko ministarstvo za poljodjelstvo ; to želim, da se u istom smjeru shodoa odredba
izđađe i glede područnih urbarialnih imovnih obćina, naročito da se prodaja hrastova,
sposobnih za izradjivanje dužice francuzke, unutar granice mogućnosti stegne obzirom
na nužđno pokriće zahtjeva na drvarskom tržištu.


U istom smjezu izdana je shodna odredba na zamjenike vladnih povjerenika za
imovne obćine glede šuma, spadajućih imovnim obćinam u bivšoj Krajini.
0 tom se ta kr. županijska oblast daljnjega ravnanja radi ovim obavješćuje.
Grof Khuen-Hedervary s. r.


Sa drvarsicog tržišta.


Uspjeh dražbe drva, koja je obdržavana 17. travnja t. g. kod kr. šumskog
ureda u Otočcu glede prodaje jednogodišnjih drvnih etata. U svem stiglo je 15
ponuda i to:


1. Ponuda Antuna Rogović a iz Ogulina za tehnički sposobnu bukovinu, preliminiranu
u sjekoredu A/I. Opaljevik okružju III., sekciji ´/, babinpotočke šumarije
na 2388 m´ uz cienu od 2 for. 80 nč. po m^ gotove robe napram izkličnoj cieni od
1 for. 30"5 nč. po m´ oblovine.


2. Ponuda tvrdke Vidma r i Rogi ć iz sv. Jurja za građjevno i cjepko bukovo
drvo, preliminirano u sjekoredu A II., okružju II., sekciji ´^^4 brložke šumarije na
1196 m´ uz cienu od 1 for. 65 nč. po m* napram izkličnoj cieni od 2 for. 5 nvč.
po m* oblovine, zatim za ogrievno, u istom drvosjeku nalasede se bukovo drvo, preliminirano
na 6909 pr. m. I., II. i III. razreda uz cienu od 48 nč. po pr. metru I.
i II. razreda napram izkličnoj cieni od 44-5 nč. po pr. metru I., II. i UF. razreda.
3. Ponuda pređnavedene tvrdke za građjevno i cjepko bukovo drvo, nalazeće se
u sjekoredu A IV., okružjih I. i II., sekcijah *´´/s i ^*/i brložke šumarije a preliminirano
na 653 m^ uz cienu od 1 for. 80 nč. po m* napram izkličnoj cieni od 1 for. 75 nč.
po m^ oblovine.
4. Ponuda iste tvrdke za tehnički sposobnu jelovinu, koja se nalazi u sjekoredu
A III., okružju I., sekciji ^^/4 krasanske Šumarije a preliminirane na 8809 m^ uz
cienu od 2 for, 17 nč. napram izkličnoj cieni od 2 for. 16 nč, po m´ oblovine.