DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1890 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 279 —


5. Ponuda Marka Biondića iz Vratnika za pod 1. navedeni đrvosjek uz cienu
od 1 for. 39 nfi. po kubičnom metru oblovine.
6. Ponuda istoga drvotržca za tehnički sposobnu bukovinu, koja se nalazi u sjekoredu
A III. Markovac, okružju I. sekcijah ´/* i 8 Skaračke žumarije a proračunane na
1800 m^ ,uz cienu od 1 for. 45 nč. napram izkličnoj cieni od 1 for. 30´5 nč. po m^
oblovine.
7. Ponuda istoga drvotržca za tehnički sposobnu bukovinu, koja se nalazi u sjekoredu
A II. Mala Kapela, okružjih I. i II., sekcijah ´*/2, **/2, ´^/a i 1 iste šumarije
a preliminirane na 2216 m´ uz cienu od 1 for. 37 n. napram izkličnoj cieni od 1 fr.
30"5 nč. po m* oblovine.
8- Ponuda Ivana Mladine a iz Senja za đrvosjek naznačen pod G. uz cienu od
1 for. 55 nč. po m^ oblovine.


9. Ponuda istoga drvotržca za đrvosjek, naznačen pod 7. uz cienu od 1 for.
55 nč. po m^ bukovine u oblom stanju.
10. Ponuda Antuna Devčič a iz Senja za đrvosjek, naznačen pod 6. uz cienu
od 1 for. 52 nč. po m ´ bukove oblovine.
11. Ponuda istog trgovca za tehnički sposobnu jelovinu i omorikovinu, koja se
nalazi u području babinopotočke šumarije u sjekoredu A IV. Sužanjska draga, okružju II.,
sekcijah 2 i ^i , koja je na 1924 m^ preliminirana uz cienu od 2 for. 43 nč. napram
izkličnoj cieni od 2 for. 41´4 nč. po m^ oblovine.
12. Ponuda istoga trgovca za đrvosjek Palež babiupotočke šumarije sjekoreda
A IV., okružja I., sekcijah ^^2 i ´*/2, u kojem je prelirainirano 996 m* tehnički sposobne
jelovine i 1162 m´ tehnički sposobne bukovine uz cienu od 2 for. 51 nč. po
m´ jelovine i od 1 for. 87 nč. po m´ bukovine napram izkličnim cienam od 2 for.
41´5 nč. i 1 for. 84 nč. po m* oblovine.


13. Ponuda Alekse Eajačič a iz Senja za đrvosjek, naznačen pod 6. uz cienu
od 1 for. 46 nč. po m´ bukove oblovine.
14. Ponuda Franje Prpić a iz Sviće za isti đrvosjek uz cienu od 1 for. 57 nč.
po m ´ i napokon
15. Ponuda Ivana Mladine a i Vlade Lončar a za jelovinu tehnički sposobnu,
koja se nalazi u sjekoredu A II. Mala Kapela, okružjih I. i II., sekcijah ´^/2, ´^/z,
*´/2 i 1 skaračke šumarije a preliminirana je na 4433 ni^ uz cienu od 1 for. 92 nč.
napram izkličnoj cieni od 1 for. 91´5 nč. po m´ oblovine.
Od tih ponuda prihvaćene su samo one pod 3, 4, 5, 7, 11, 12 i 15. navedene,
đočim se ostale uvažile nisu.


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


šumsko grmlje i drveće u Hrvatskoj i Slavoniji, opisao Josip Ettinger.
U posliednjem broju našega lista obećasmo, da ćemo se s nekoliko riečih svrnuti na
djelo g. Ettingera, koje je u prvoj polovici pr. mj. izašlo pod gornjim naslovom. U I.
dielu svoje knjige opisuje pisac „listavo grmlje i drveče", a najprvo vrst hrasta
lužnjaka. To je sasvim umjestno, jer ta vrst spada medju najglavnije i najvriednije
vrsti domaćih drveća. Od hrasta lužnjaka navadja 15 varieteta i opisuje iste točno
prema vlastitom praktičnom nazoru, razrediv nazive po Vukotinoviću, slika ima od tog
roda 19 po raznim oblicim žira.


Zatim opisana je vrst hrasta kitnjaka s 13 varieteta i k tomu 13 slika žira.
Nadalje sliedi opis hrasta medunca sa 17 varieteta, razvrstanih po obiležju Vukotinovićevu,
s 10 slika žira; hrasta cera s dvje varietete i dvje slike; hrasta zimzeleaa
s jednom slikom žira. Daljni rodovi listača poredani su ovako: bukva i breza, svaka
s dvje varietete; jasen s tri varietete; pajasen; smrdelj; briest s četiri varietete;
koprivić; javor s 13 vrsti odnosno varieteta, osobito nam je ovdje iztaknuti, da pisac